Lidmaatschap/ abonnee

Lidmaatschap

De SGP is een vereniging die opgebouwd is uit plaatselijke kiesverenigingen. Iedereen die de grondslag en de doelstelling van de SGP onderschrijft en 18 jaar of ouder is, kan lid van de partij worden door zich aan te melden bij de plaatselijke kiesvereniging in de eigen woonplaats (of een nabije plaatselijke kiesvereniging als die in de eigen woonplaats niet bestaat). Leden van de plaatselijke kiesvereniging zijn dus automatisch daarmee ook lid van de partij. U kunt zich als lid aanmelden bij de secretaris van het bestuur van de desbetreffende plaatselijke kiesvereniging. Wanneer u het hieronder opgenomen formulier invult, zorgt het SGP-bureau ervoor dat het wordt toegezonden aan de desbetreffende secretaris. Het bestuur van de plaatselijke kiesvereniging beslist over de toelating als lid. Alle leden ontvangen het ledenmagazine De Banier gratis.

Abonnement De Banier

Het ledenmagazine van de SGP is De Banier. Dit blad verschijnt een keer per maand, met uitzondering van de recesperioden. Leden ontvangen De Banier gratis.

Guido-donateur, vriend of Zicht-abonnee

U kunt het werk van de Guido de Bres-Stichting steunen door u aan te melden als donateur of als vriend. Ook kunt u een abonnement nemen op het kwartaaltijdschrift Zicht (4 nummers per jaar, elk circa 80 pagina's). Donateurs ontvangen alle publicaties van het Wetenschappelijk Instituut, vier keer per jaar het tijdschrift Zicht, digitale uitnodigingen voor de Guido-conferenties en onze digitale nieuwsbrief. Vrienden ontvangen alle uitnodigingen en de digitale nieuwsbrief. Kies de vorm die het beste bij u past!

Lidmaatschap SGP-jongeren

Jongeren vanaf 11 jaar tot en met 28 jaar kunnen zich melden als lid van SGP-jongeren. Voor jongeren onder de 15 jaar is het zelfs gratis. Kijk voor meer informatie op www.sgpj.nl


Geslacht
man vrouw
Voorletter(s)
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Geboortedatum

Lidmaatschap of abonnement
Ik meld me aan als lid van de SGP en ontvang het ledenmagazine De Banier gratis
Ik wil graag een jaarabonnement op De Banier (€ 25,00 p/jr)
Ik wil graag vriend worden van de Guido de Brès-Stichting (€ 13,50 p/jaar)
Ik wil graag een jaarabonnement op Zicht (€ 21,50 p/jr)
Ik wil een studentenabonnement op Zicht (€ 12,50 p/jr)
Ik wil graag een jaar een kennismakingsabonnement op Zicht (€ 15,00 p/jr)
Ik meld me aan als Guido-donateur (€ 50,00 p/jr)
Ik meld me aan als Guido-donateur (€ 25,00 p/jr alleen voor studenten)

Vraag en/of opmerking