15-08-2016 thumbnail

Vraagtekens bij extra rompslomp voor boeren

Het CBS wil boerenbedrijven verplichten om naast de jaarlijkse uitgebreide Landbouwtelling ook nog mee te doen aan vijf extra enquêtes, op straffe van 1500 euro boete.

Tweede Kamer Lees verder >
12-08-2016 thumbnail

godsdienstvrijheid islamitische landen

Kees van der Staaij e.a. hebben de minister van buitenlandse zaken bevraagd over het bericht dat er de minste godsdienstvrijheid is in islamitische landen.

Tweede Kamer Lees verder >
11-08-2016 thumbnail

vragen over Wet dieraantallen

Onlangs is uitgebreid onderzoek gedaan naar de invloed van veehouderijbedrijven op de gezondheid van omwonenden. De uitkomsten waren niet eenduidig.

Tweede Kamer Lees verder >
14-07-2016 thumbnail

Conferentie Passend Verbinden II

Afstemming en samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en jeugdhulp

Voor de Ander Lees verder >
Meer nieuws