HomeActueel'Abbas moet geweld veroordelen'

'Abbas moet geweld veroordelen'

Publicatiedatum: 15 okt. 2015 | Tweede Kamer

Abbas moet geweld tegen Israëlische burgers veroordelen

Mahmoud Abbas bezoekt Nederland binnenkort, SGP wil dat minister Koenders hem aanspreekt op rol. De afgelopen weken waren de Israëlische straten het toneel van dodelijke geweld. Joodse burgers, zowel kinderen als volwassenen, zijn daarvan het slachtoffer. In Palestijnse media wordt dit geweld aangemoedigd en mensen opgehitst. Ondanks oproepen van Ban Ki-Moon, secretaris-generaal van de VN, weigert president Abbas het geweld te veroordelen.

Abbas hoopt donderdag 29 oktober Nederland enkele dagen te bezoeken. Minister Koenders zal de Palestijnse president ontvangen.
Kees van der Staaij: ‘Het geweld in Israël is buitengewoon zorgelijk. Met escalatie zullen zowel Joden als Palestijnen het slachtoffer zijn.
De rol die president Abbas speelt, is onbegrijpelijk. Minister Koenders moet Abbas daarom absoluut aanspreken wanneer deze president ons land bezoekt.’

De vragen zijn inmiddels door meerdere partijen ondertekend. De partijen roepen op tot beantwoording vóór aanvang van het bezoek.

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse zaken over het oplaaiende geweld van Palestijnen

  1. Heeft u kennis genomen van het oplaaiende geweld van Palestijnen in Jeruzalem, op de Westoever, in andere steden verspreid door heel Israel en de incidenten aan de grens met Gaza? Hoe beoordeelt u deze golf van geweld?
  2. Hoe beoordeelt u de rol die president Mahmoud Abbas van de Palestijnse Autoriteit speelt ten aanzien van deze gewelddadigheden?
  3. Hoe verklaart u dat Abbas – ook na oproepen van de secretaris-generaal van de VN Ban Ki-Moon – het Palestijnse geweld niet heeft veroordeeld?
  4. Hoe beoordeelt u het gegeven dat Palestijnse media en sociale media dagelijks het geweld ophitsen? Wilt u hierbij tevens reageren op bijgaand overzicht van de informatiecampagne die via de Palestijnse media wordt gevoerd: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4710526,00.html
  5. Binnenkort bezoekt de president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas Nederland. Wilt u er krachtig op aandringen dat Abbas zich duidelijk uitspreekt tegen deze Palestijnse terreuracties, voordat het nog verder escaleert?
  6. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden vóór het bezoek dat Abbas aan Nederland brengt?