HomeActueelAdvies aan informateur: onderzoek optie met de ChristenUnie

Advies aan informateur: onderzoek optie met de ChristenUnie

Publicatiedatum: 18 mei 2017 | Tweede Kamer
Geachte mevrouw Schippers,

In het Kamerdebat van 17 mei jl. over de mislukte formatiepoging van VVD, CDA, D66 en GroenLinks kwamen zowel de coalitiewensen als de uitsluitingen van de verschillende partijen naar voren.
Op basis daarvan ligt het volgens de SGP-fractie het meest voor de hand een informateur aan te wijzen uit de kring van de VVD die de mogelijkheid onderzoekt voor een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

De SGP-fractie wenst alle betrokkenen wijsheid en Gods zegen toe bij de te nemen beslissingen.


Hoogachtend,C.G. van der Staaij