HomeActueelBegraven moet betaalbaar blijven

Begraven moet betaalbaar blijven

Publicatiedatum: 30 nov. 2017 | Tweede Kamer

De Tweede Kamer is bezorgd over de grote verschillen per gemeente rond begrafeniskosten. In sommige gemeenten dreigt een begrafenis onbetaalbaar te worden.
‘Dat is ongewenst, want nabestaanden mogen nooit om financiële redenen crematie als enige optie te zien’, zegt Roelof Bisschop. ‘Het is een maatschappelijke voorziening.’
Met de aangenomen motie vraagt de Tweede Kamer aan de regering om met gemeenten in gesprek te gaan. Ook is er gevraagd om voorstellen om begraven betaalbaar te houden.

MOTIE VAN HET LID BISSCHOP C.S.
Voorgesteld 16 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er enorme verschillen zijn per gemeente in de tarieven voor begraven;

overwegende dat het in stand houden en onderhouden van begraafplaatsen een maatschappelijke functie is die niet volledig ten laste dient te komen van de nabestaanden van mensen die in een bepaald jaar begraven worden;

van mening dat begraven ongeacht het inkomen en de woonplaats mogelijk moet zijn, zonder dat mensen zich om financiële redenen gedwongen moeten voelen te kiezen voor cremeren;

verzoekt de regering, in overleg te treden met gemeenten en te komen met voorstellen om, rekening houdend met de maatschappelijke functie van begraafplaatsen, begraven ongeacht inkomen en woonplaats betaalbaar te houden,

en gaat over tot de orde van de dag.
Bisschop
Van Raak
Van der Molen