HomeActueelBelastingplannen

Belastingplannen

Publicatiedatum: 19 jun. 2015 | Tweede Kamer


De SGP ziet de plannen van het kabinet als een voorzet voor aanpassing van het belastingstelsel.

Om met het positieve te beginnen: de hele Tweede Kamer roept al tijden dat de lasten voor de burgers en bedrijven moeten worden verlicht. De bedoeling daarvan is meer mensen aan een baan te helpen. In de plannen wordt daar nu concreet uitvoering aan gegeven, met name door de inkomstenbelasting te verlagen. Dat komt de burgers ten goede.

De andere kant van het verhaal is dat het kabinet te sterk focust op betaald werk. Daardoor wordt de zorg van mensen voor elkaar onderbelicht. Denk aan de mantelzorg en de zorg voor kinderen.

Dat vertaalt zich bijvoorbeeld naar de positie van eenverdienersgezinnen. Op dat punt lijkt het kabinet af te koersen op een onvoldoende. Het mag niet zo zijn dat mensen die er bewust voor kiezen om voor elkaar te zorgen erop achteruit gaan.