HomeActueelBestraf verkrachting

Bestraf verkrachting

Publicatiedatum: 9 aug. 2012 | Tweede Kamer

Minister Rosen­thal (Buitenlandse Zaken) moet zich ervoor inzetten dat het streng bestraffen van VN’ers die zich schuldig maken aan verkrachting zeer hoge prioriteit krijgt.

Dat betoogt SGP-Kamerlid Van der Staaij in een donderdagmorgen aan de bewindsman gestelde serie Kamervragen.

De vragen hebben betrekking op berichtgeving dat VN-soldaten „vrijwel systematisch” ongestraft blijven na de verkrachting van minderjarige meisjes in onder meer Congo.

Van der Staaij wijst Rosenthal er op dat de VN „formeel een beleid van zero tolerance voert op dit terrein.” Hij wil weten hoe het kan dat misdrijven als verkrachting desondanks kunnen plaatsvinden binnen een VN-organisatie. De SGP’er vraagt verder welke acties de VN tegen dergelijke wandaden onderneemt.

Bron: Reformatorisch Dagblad


Kamervragen

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse zaken over het systematisch onbestraft blijven van VN’ers na verkrachtingen

  1. Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving – en onderliggende onderzoeken – inzake het vrijwel systematisch onbestraft blijven van VN-soldaten na verkrachting van minderjarige meisjes in onder meer Congo? (1)
  2. Hoe beoordeelt u deze berichtgeving en onderzoeken, in het bijzonder t.a.v. het gegeven dat de verkrachtingen en het seksueel geweld vrijwel altijd onbestraft blijven en verantwoordelijke VN-functionarissen passief blijven? Berust deze berichtgeving op juiste informatie?
  3. Hoe verklaart u dat dergelijke misdrijven kunnen plaatsvinden binnen een VN-organisatie, terwijl de VN formeel een beleid van zero tolerance voert op dit terrein? Geeft de VN naar uw mening voldoende prioriteit aan ingrijpende wandaden als deze?
  4. Wat is er binnen de VN gebeurd na eerdere onderzoeken en studies (onder meer van Unicef) waaruit bleek dat zodra een vredesmacht van de VN in een land opduikt, het aantal gevallen van seksueel geweld dramatisch toeneemt? Welke acties zijn als gevolg hiervan ondernomen? Bent u tevreden over de inzet van de VN op dit gebied?
  5. Op welke wijze heeft Nederland zich in de afgelopen jaren ingezet om deze problematiek aan te kaarten? Met welk resultaat?
  6. Bent u bereid om zich ervoor in te zetten, dat het streng bestraffen van VN’ers die zich schuldig maken aan verkrachting zeer hoge prioriteit van de VN krijgt en wilt u de Kamer op de hoogte houden van de voortgang daarvan?
     

(1) Nederlands Dagblad, 9-8-2012