HomeActueelBewustwordingscampagne nodig voor palliatieve zorg en natuurlijk levenseinde

Bewustwordingscampagne nodig voor palliatieve zorg en natuurlijk levenseinde

Publicatiedatum: 20 feb. 2018 | Tweede Kamer

Door alle verhalen in de media lijken ‘waardig sterven’ en euthanasie twee dingen die hetzelfde zijn. Maar meer dan 95% van de mensen sterft zonder euthanasie. Toch is daar nauwelijks aandacht voor.

Kees van der Staaij wil daarom weten of de minister ook erkent dat er een te eenzijdige focus op euthanasie bestaat. Om hier verandering in aan te brengen wil de SGP een bewustwordingscampagne waarin de waarde van goede palliatieve zorg en natuurlijk sterven belicht worden.

Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van VWS over het artikel ‘Het gewone sterven blijft onderbelicht’:

  1. Heeft u kennis genomen van het artikel ‘Het gewone sterven blijft onderbelicht’?
  2. Deelt u de mening van de auteur dat er in de beeldvorming rond het sterven vaak sprake is van een te eenzijdige focus op euthanasie? In hoeverre deelt de minister de zorgen die de auteur uitspreekt over een maatschappij waarin euthanasie zoveel aandacht krijgt, en het natuurlijke sterven zo weinig?
  3. Welke mogelijkheden ziet u om meer bekendheid en aandacht te geven aan de rol van goede palliatieve zorg en aan de waarde van natuurlijk sterven, en op welke manieren wilt u aan het verspreiden hiervan bijdragen? Bent u bereid hiervoor een publieks/ bewustwordingscampagne te (laten) organiseren?
  4. Hoe staat het met de besluitvorming over de exacte besteding van de regeerakkoordmiddelen van € 8 miljoen per jaar voor versterking van de palliatieve zorg, die bij tweede nota van wijziging zijn toegevoegd aan de VWS-begroting 2018? Hoe worden deze middelen besteed en hoe ziet het verdere tijdpad eruit?