HomeActueel'Cadeau' en jubileumtoespraak Van der Staaij

'Cadeau' en jubileumtoespraak Van der Staaij

Publicatiedatum: 21 apr. 2018 | Tweede Kamer

Op de partijdag in Nieuwegein staat de SGP stil bij haar 100 jarige bestaan. Kees van der Staaij spreekt de leden en gasten toe en geeft de partij een passend 'geschenk'. Lees hieronder de jubileumtoespraak van de SGP-voorman.

“Geloofd zij de Heere, want Hij heeft Zijn goedertierenheid groot gemaakt aan ons. Geloofd zij de Naam van Hem, Die onze Staatkundig Gereformeerde Partij 50 jaar liet voortbestaan…” Zo begon ds. Abma zijn partijrede een halve eeuw geleden, in mijn geboortejaar 1968.

Diezelfde woorden zijn bij onze 100e verjaardag nog evenzeer toepasselijk en actueel. Zo’n bijzonder jubileum is geen reden onszelf op de borst te kloppen. Laten we vooral dít zeggen: ”Geloofd zij de Heere. Het is Zíjn trouw en Zíjn goedheid dat de SGP tot op de dag van vandaag er mag zijn.

Bijzonder is het! Hoeveel partijen zijn er in de achterliggende eeuw niet opgekomen en daarna weer verdwenen, hetzij in het niets, hetzij opgeslokt door een andere partijformatie. Denk aan de Boerenpartij, de Communistische Partij, de nog vers in het geheugen liggende LPF. Voor al die partijen gold het bekende gezegde: opgaan, blinken en verzinken. Des te bijzonderder is het, dat de SGP te midden van alle stormen van de tijd mocht blijven bestaan.

Het is een groot voorrecht, dat er over kerkmuren heen geestelijke herkenning was en is. Zoals het een zegen is dat we elkaar al die jaren vonden en nog altijd vinden rondom het Woord van God als een lamp voor onze voet en een licht op het politiek pad.

Op een jubileumavond in Veenendaal werden verschillende mensen aan het woord gelaten over de vraag waarom ze SGP stemden. Een oude mevrouw zei: “Ik stem SGP omdat deze partij steeds de vraag stelt: Heere, wat wilt Gij dat wij doen zullen?”

Dat vind ik nou het mooiste antwoord op de vraag naar het bestaansrecht van de SGP. Kernachtig! Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Niet voor niets prijkt juist deze tekst op de gevelsteen van het partijbureau in Rotterdam. Het hart van de SGP klopt in het vrijmoedig belijden van Gods regering en de oproep aan iedereen om gehoor te geven aan Zijn goede geboden. Eeuw uit, eeuw in.

Tijden veranderen. Van het stempel van het christendom op onze samenleving is helaas veel uitgewist. Mijn voorganger Van der Vlies zei daar 25 jaar geleden bij het 75-jarig jubileum van de partij al dit over: “De fronten voor beginselpolitiek verschuiven. Een goed veldheer geeft zich daarvan op tijd rekenschap, maar houdt de oude fronten net zo goed bewaakt.” Inderdaad, oude en nieuwe fronten bewaken.

Dat is ook nú de opdracht. Wij hebben de wijsheid niet in pacht. Maar we mogen dankbaar vermelden dat de Heere wijsheid wil geven die het van Hem verwacht. Wijsheid is steeds nodig om te bepalen hoe we vanuit de waarden en normen van Gods Woord de vertaalslag maken naar de politieke praktijk van de 21e eeuw.

Tijden veranderen. Een aardige illustratie daarvan werd me aangereikt door onze Roelof Bisschop. In Den Haag denken we bij de afkorting BZK vandaag de dag aan het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maar in de begintijd van de SGP was dat heel anders. In de verkiezingscampagne van 1925 gingen onze voormannen de dominees Barth, Zandt en Kersten vaak en veel op pad. Dit SGP-trio werd van antirevolutionaire zijde schertsend aangeduid met het in die dagen bekende tabaksmerk, BZK, Beste Zware Kauwtabak.

De verkiezingsstrijd in die  dagen werd overigens niet alleen uitgevochten met woorden. Dominee Zandt beschreef dat er destijds bijna geen campagne-avond voorbijging zonder dat de antirevolutionairen onze orde verstoorden. Schuifelen met de voeten, trappelen, schreeuwen, dat soort dingen. In Den Haag kwam de politie er zelfs aan te pas om de schreeuwers in de kraag te grijpen. Gelukkig gedragen de CDA-ers van tegenwoordig zich wat rustiger…

Meneer de Voorzitter, Graag wil ik u op onze verjaardag een cadeautje aanbieden, dat alles te maken heeft met die begintijd van de SGP, Beste Zware Krultabak. Deze plaat legt een directe verbinding met de mannen van het eerste uur die ons voor zijn gegaan. En roept ons op een voorbeeld aan hun initiatief en inzet te nemen. Ik ga er stiekem een beetje van uit dat dit bord en mooie plaats op het partijbureau kan krijgen…