HomeActueelChris Stoffer: 'Wie A zegt, moet ook B zeggen!'

Chris Stoffer: 'Wie A zegt, moet ook B zeggen!'

Publicatiedatum: 7 dec. 2018 | Tweede Kamer

Woensdagavond publiceerde verkeersminister Van Nieuwenhuizen het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. De SGP is positief over de ambitie die het plan uitstraalt: terug naar nul slachtoffers. 'Maar wie A zegt, moet ook B zeggen! Als de minister dit wil, dan moet ze ook de portemonnee trekken,’ aldus SGP-Kamerlid Chris Stoffer.

De aandacht voor verkeersveiligheid heeft het afgelopen decennium op een lager pitje gestaan. Terwijl het aantal slachtoffers eerder omhoog dan omlaag gaat. Stoffer: ‘Verkeersongelukken veroorzaken enorm veel pijn en leed. En daar bovenop miljarden euro’s aan kosten door schade en arbeidsongeschiktheid. Ik vind het positief dat overheden samen de schouders willen zetten onder verbetering van de verkeersveiligheid en er een nieuwe impuls aan willen geven. Goed dat gekozen wordt voor een risico gestuurde aanpak en strengere handhaving van verkeersregels.’

'Maar wie A zegt, moet ook B zeggen! Als de minister dit wil, dan moet ze ook de portemonnee trekken,’ aldus het SGP-Kamerlid. De partij mist in het Strategisch Plan en het bijbehorende actieplan een stevige financiële paragraaf. De miljoenen euro’s die nu beschikbaar zijn, zijn niet voldoende om alle knelpunten in het wegennet aan te pakken. Ook zou een fiscale stimulans voor het inbouwen van veiligheidssystemen in bestaande auto’s wenselijk zijn. Stoffer: ‘De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid wijst op het probleem dat veel 30- en 60-km zones zo sober zijn ingericht dat hardrijders ruim baan hebben. Hebben gemeenten wel voldoende middelen om deze zones veilig in te richten?’

De SGP pleit ook voor meer controles op de weg. Stoffer: ‘Goed dat er maatregelen genomen worden om strenger te straffen bij verkeersovertredingen. Maar ik vind dat er ook werk gemaakt moet worden van meer blauw op de weg. Alcoholrijders moeten niet gestraft, maar ook opgespoord worden. Ik pleit ook voor invoering van het alcoholslot, zodat notoire drankrijders eerst moeten blazen voordat ze de auto in kunnen. We moeten er alles aan doen, zodat alle mensen en kinderen in Nederland veilig van A naar B kunnen!’