HomeActueelColumn Kees van der Staaij

Column Kees van der Staaij

Publicatiedatum: 12 dec. 2018 | Tweede Kamer

‘Open je ogen voor het ongeboren leven!’ Dat is dit jaar gekozen als motto voor de week van het leven. Het is een goede zaak dat elk jaar weer allerlei organisaties de krachten bundelen om de waarde van het ongeboren leven voor het voetlicht te brengen.

Voor de aftrap van de week van het leven was er dit jaar een gezellige en waardevolle ontbijtsessie bij De Eersteling in Moerkapelle, een woonlocatie van zorgorganisatie Siloah voor mensen met een verstandelijke beperking. Het was ontroerend om van de bewoners zelf te horen hoe elk leven waardevol en kostbaar is, omdat het van God gegeven leven is. Ze vertelden hoe dankbaar ze zijn dat hun het leven gegund is en dat ze hier met elkaar mogen wonen. De bewoners maken zich zorgen over de tendens om gehandicapt leven zo vroeg mogelijk op te sporen via testen en echo´s, om het vervolgens te kunnen doden in plaats van te beschermen. Een indrukwekkend getuigenis, juist uit hun mond. Beter en krachtiger kan de boodschap dat elk mens er mag zijn, niet gebracht worden!

Oog voor alternatieven
Vanuit de SGP blijven wij ons inzetten voor een betere bescherming van kwetsbaar leven. De Nederlandse abortuswet heeft een enorm gat geslagen in de bescherming van ongeboren leven. Helaas lijkt abortus de ´normale´ oplossing voor een ongewenste zwangerschap. In de praktijk is er veel te weinig aandacht voor alternatieven voor abortus. Daarom heeft de SGP een wetsvoorstel voorbereid waarin vastgelegd wordt dat artsen ongewenst zwangere vrouwen zowel mondeling als schriftelijk op alternatieven voor abortus moeten wijzen. Een goede begeleiding en ondersteuning van ongewenst zwangere vrouwen kan tegenwicht bieden tegen de druk die ongewenst zwangere vrouwen nu vanuit hun omgeving vaak ervaren om voor abortus te kiezen. Het is wrang dat partijen als GroenLinks en de PvdA de afgelopen tijd een hetze hebben gevoerd tegen een organisatie als Siriz, omdat die te uitgesproken voor de bescherming van ongeboren leven is. Dat laat zien hoe taai de strijd voor het ongeboren leven is. Abortus wordt door velen in onze samenleving als een verworvenheid gezien die geen gevaar mag lopen. De wereld op z'n kop… Waar is de barmhartigheid voor het ongeboren leven dan gebleven?

Barmhartigheid
Zacharias mocht in zijn lofzang getuigen van Gods barmhartigheid. Door Zijn barmhartigheid is de Zoon van God gekomen voor mensen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood. Wat een wonder dat we dit met de kerstdagen opnieuw mogen gedenken. Buiten Hem is geen licht en geen leven te vinden. Maar bij Hem is alles te vinden, omdat hij het Licht der Wereld en het Leven Zelf is. Van harte gezegende kerstdagen toegewenst, en Gods zegen voor het nieuwe jaar.