HomeActueelEen christelijk Nederland

Een christelijk Nederland

Publicatiedatum: 21 aug. 2012

In onze samenleving staat veel op het spel. En als het erom spant, moet je teruggrijpen op je wortels. Het ontstaan van Nederland is ondenkbaar zonder het christelijk geloof. Neem bijvoorbeeld deze regel uit het Wilhelmus: ‘Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij o God mijn HEER!’ Een neutrale overheid staat voor niks en biedt geen bescherming tegen ondermijnende ideologieën of ongeloof. Daarom kiest de SGP voor een christelijk Nederland, waarin mensen omzien naar elkaar, waar levens worden beschermd, waar de zondag rustdag is en de vrijheid van onderwijs in stand blijft, waar antisemitisme en (islamitische) haatzaaierij stevig worden aangepakt.

Concreet:

 • Winkels moeten op zondag gewoon weer gesloten zijn.
 • De SGP wil de gaten in de Winkeltijdenwet, waarmee gemeenten die wet omzeilen, afdichten.
 • Het verbod op ‘smalende godslastering’ blijft gehandhaafd.
 • Prostitutie leidt tot mensonwaardige toestanden en moet daarom bestreden worden, onder andere door prostitueebezoek strafbaar te stellen en door ‘uitstapprogramma’s’ op te zetten voor prostituees.
 • Om het perverse kwaad van kinderporno en kindermisbruik tegen te gaan, zijn hogere straffen en meer inzet van politie nodig.
 • Antisemitisme moet consequent en hard worden aangepakt.
 • Wie haat zaait, wie dan ook, zal vervolging en straf ‘oogsten’.
 • Bij de bouw van moskeeën past grote terughoudendheid. Oproepen vanaf minaretten moeten worden tegengegaan.
 • Nederland moet scherp blijven als het gaat over invloeden en geldstromen vanuit radicaal islamitische landen naar Nederlandse personen en instellingen.
 • Nederland zet zich in om (christelijke) geloofsvervolgden waar ook ter wereld te helpen.
 • Christelijke feestdagen worden niet ingeruild voor die van andere religies.
 • De SGP wil de vrijheid van onderwijs versterken.
 • Christelijke organisaties en instellingen krijgen de ruimte om hun werk te blijven doen in lijn met de eigen overtuiging.
 • Ambtenaren van de burgerlijke stand met gewetensbezwaren tegen het homohuwelijk behouden alle ruimte om hun werk te blijven doen.