HomeActueelEindtoets basisonderwijs geen eenheidsworst

Eindtoets basisonderwijs geen eenheidsworst

Publicatiedatum: 12 dec. 2017 | Tweede Kamer

“De verplichte eindtoets in het onderwijs is te eenzijdig. Bovendien staat de keuzevrijheid van scholen onder druk. Dat moet echt anders. Ik ben ontzettend blij dat een ruime meerderheid in de Tweede Kamer dat met mij eens is en veranderingen wil.” Dat zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop nu de Tweede Kamer vanmiddag twee moties van zijn hand heeft aanvaard.

Eindtoetsen in het basisonderwijs op het gebied van rekenen en taal zijn veel te eenzijdig. Gaat het over de kennis van het Nederlands dan wordt vooral gekeken naar de leesvaardigheid. Spreken en schrijven vallen in de praktijk weg. Ook zou het goed zijn als leerlingen naast gesloten vragen ook via open vragen kunnen beantwoorden. Een ander punt is dat de bestaande alternatieve eindtoetsen steeds meer in een keurslijf worden geperst. De SGP vindt dat een slechte zaak. Scholen moeten echt kunnen kiezen uit verschillende toetsen. Zo wordt voorkomen dat de eindtoets uitwerkt als een eenheidsworst.

Over de eindtoetsen heeft SGP-kamerlid Bisschop twee moties ingediend, waaronder een met CDA-kamerlid Rog. Over beide moties is vanmiddag gestemd door de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid steunde de moties-Bisschop. “Ik ga ervan uit dat de minister deze uitspraak serieus neemt en de vrijheid van scholen beschermt en meer recht doet aan de ontwikkeling van leerlingen. Daar heeft heel ons onderwijs baat bij,” aldus de SGP'er.