HomeActueelEnergiebesparing is belangrijk!

Energiebesparing is belangrijk!

Publicatiedatum: 21 feb. 2019

Vanmiddag vond het debat over energiebesparing in de gebouwde omgeving plaats. Ons Kamerlid Chris Stoffer had hierbij de volgende inbreng:

Isolatie en energiebesparing zijn zowel vanuit economisch- als vanuit klimaatperspectief de beste manieren om CO2 te besparen. Ik kan dit niet genoeg benadrukken. We moeten eerst de energievraag zo veel mogelijk terugdringen door te investeren in isolatie en andere energiebesparende maatregelen. En daarna pas de restvraag duurzaam opwekken.

 Het begint al bij toepassing van energiebesparende technieken. Hier is in het beleid onvoldoende aandacht voor. Ik noem de toepassing van LED in overheidsgebouwen. Wanneer komt er een voorstel om dit breed uit te rollen? Een andere maatregel is het dynamisch waterzijdig inregelen van de verwarming. Het energiegebruik kan hierdoor tot wel 30% afnemen. Kan de minister afspraken maken met het Rijksvastgoedbedrijf en woningcorporaties om ervoor te zorgen dat bij de jaarlijkse controle van de klimaatinstallaties dit meegenomen wordt? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook bedrijven en burgers hiermee aan de slag gaan?

Tijdens het rondetafelgesprek over de energielabels kwamen verschillende problemen naar voren. Het label geeft nu een verkeerd beeld van het werkelijke energieverbruik en de duurzaamheid van het huis. Verder gaat het vaststellen van het label met veel bureaucratie gepaard, wat de toepassing voor veel burgers moeilijk maakt. Tot slot zijn er signalen van fraude.

Volgens de SGP is het werkelijk energieverbruik per vierkante meter vloeroppervlak een beter meetinstrument. Het is eenvoudig te meten en te communiceren, staat dichter bij de werkelijkheid en is niet fraudegevoelig. Maar vooral: het stimuleert om éérst energieverbruik terug te dringen en dán pas de verbruikte energie duurzaam op te wekken.

We moeten ons realiseren dat we een enorme opgave hebben om warmte duurzaam te produceren en om met alle zonnepanelen het energienet betrouwbaar te houden. Met zonnepanelen is een gebouw ook nog niet aardgasvrij. Ik vraag de minister hierop in te zetten en dit beter voor het voetlicht te brengen.

De minister doet een voorstel voor BENG-eisen voor nieuwbouw. Deze eisen verplichten niet dat nieuwbouw energieneutraal wordt. Als er nu huizen worden gebouwd die niet energieneutraal zijn, vergroten we de renovatie-opdracht voor de toekomst. VNG, de bouwwereld en Stedin hebben al bezwaar gemaakt tegen deze normen. Is het niet verstandig om uitsluitend nog energieneutrale woningen te bouwen, vraag ik de minister.

 Uit een publicatie van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt dat het verduurzamen van bestaande woningen naar BENG erg duur is. In totaal zou dit 235 miljard (!) kosten. Het verduurzamen van alle woningen tot energielabel A kost slechts 80 miljard, en levert een bijna even grote energiebesparing op. Woningen volledig van het aardgas afhalen kost ook heel veel, terwijl goede isolatie per euro veel meer CO2-reductie oplevert. Neemt de minister dit mee?

Twee weken geleden was ik op werkbezoek bij een ondernemer die staat te popelen om op grote schaal isolatiepanelen voor bestaande woningen te gaan produceren. Waar blijft een tenderregeling voor grootschalige isolatie van bestaande gebouwen?

Scholen die zonnepanelen op hun dak leggen, moeten over de stroom die zij terug leveren aan het net, BTW betalen. Dit in tegenstelling tot particulieren. Dit levert scholen veel administratiewerk op en belemmerd dus de verduurzaming van de schoolgebouwen. Wat gaat de minister doen voor een échte schooldakrevolutie?