HomeActueelGeef alle kinderen kans op onderwijs

Geef alle kinderen kans op onderwijs

Publicatiedatum: 5 okt. 2017 | Tweede Kamer

Helaas zitten in Nederland veel leerlingen onnodig thuis. Niet omdat zij geen onderwijs kunnen volgen, maar omdat wettelijke regels in de weg staan. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop dient vandaag, samen met SP-kamerlid Peter Kwint, amendementen in om dit al jaren slepende probleem uit de wereld te helpen: “Ik hoop dat de nieuwe coalitie deze kans meteen pakt!”

Bisschop: “Sommige kinderen kunnen vanwege lichamelijke of psychische beperkingen niet het gangbare programma op school volgen. Scholen moeten voor hen een programma op maat kunnen bieden, in overleg uiteraard met ouders. Die ruimte is er vreemd genoeg nog steeds niet, ook niet met het voorstel van de regering dat er nu ligt.”

In de Tweede Kamer wordt al sinds het aantreden van dit kabinet gesproken over de problematiek van thuiszitters en de mogelijkheden voor maatwerk en de bekostiging ervan. Vandaag debatteert de Kamer over een wetsvoorstel waarin dit thema aan bod komt. Bisschop: “Ik vind het onbestaanbaar dat kinderen die een deel van de week naar school kunnen nu onnodig thuis zitten. Vandaag hebben we de kans om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Die kans moeten we niet laten glippen.”