HomeActueelGeen eenzijdige reisjes naar de Westelijke Jordaanoever

Geen eenzijdige reisjes naar de Westelijke Jordaanoever

Publicatiedatum: 29 aug. 2017 | Tweede Kamer

In oktober reist een groep journalisten af naar de Westbank. Die reis is een initiatief van en wordt betaald door de EU. De SGP vindt dat Brussel op die manier wellicht bijdraagt aan een eenzijdige berichtgeving over het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

De journalisten zullen op de Westbank projecten bekijken die door de EU worden gefinancierd. De SGP vindt dat bij zo’n bezoek óók de ervaringen moeten worden betrokken van Israël. Wil de EU in het Midden-Oosten een geloofwaardige rol kunnen vervullen, dan is onpartijdigheid een vereiste. Daarom heeft de SGP hierover vragen gesteld aan minister Koenders van Buitenlandse Zaken.

SGP-kamerlid Van der Staaij: “Als met overheidsgeld reizen naar conflictgebieden worden betaald die de schijn van eenzijdigheid hebben, dan vind ik dat niet kunnen. Zo verspelen we onze geloofwaardigheid. Daarom heb ik hierover aan de bel getrokken bij het kabinet.”


Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij inzake door de Europese Unie (EU) georganiseerde reizen voor journalisten naar de Westoever.

1. Kent u het bericht over de voorgenomen, door de Europese Unie (EU) betaalde en georganiseerde, persreizen voor Europese journalisten naar de Westelijke Jordaanoever?

2. Kunt u aangeven wat de doelstellingen zijn van deze en soortgelijke persreizen?

3. Kunt u aangeven waarom gekozen is voor een bezoek aan enkel Palestijnse gebieden en Palestijnse burgers, en niet aan Israël, terwijl ook dat land nauw betrokken is bij de hulpverlening aan de Palestijnse bevolking?

4. Bent u met de indiener van oordeel dat deze persreis wellicht niet, of niet optimaal, bijdraagt aan evenwichtige beeldvorming en verslaggeving inzake hulpverlening aan Palestijnen, nu een bezoek aan Israël als belangrijke betrokken partij verzuimd wordt?

5. Beaamt u dat bij door Europese belastingbetalers betaalde persreizen de schijn van eenzijdigheid en partijdigheid alleszins voorkomen moet worden, en bent u daarom bereid zich in te zetten voor een meer uitgebalanceerd reisprogramma waarin ook Israël en/of Israëlische hulpverleningsinitiatieven aangedaan worden?