HomeActueelGeen laagvliegers over de Veluwe

Geen laagvliegers over de Veluwe

Publicatiedatum: 19 dec. 2017 | Tweede Kamer

Tijdens het debat over MER Lelystad Airport, pleit SGP-Kamerlid Roelof Bisschop voor uitstel van de uitbreiding van de luchthaven in Lelystad, totdat de luchtruimherziening is afgerond. Lees hieronder zijn volledige spreektekst:

Het dossier Lelystad Airport laat bij uitstek zien dat bestuurders vaak lastige keuzes moeten maken. Moet Lelystad per 2019 opengesteld worden voor grote vliegtuigen of is uitstel nodig? Voor snelle openstelling kan ingebracht worden dat Schiphol ontlast moet worden. Bedrijven rekenen ook op de extra werkgelegenheid.

Uitstel

Alles afwegend pleit de SGP toch voor uitstel tot de luchtruimherziening afgerond is. De regering heeft veel kwaad bloed gezet. Overheden en bewoners van Gelderland, Overijssel en Friesland werden onaangenaam verrast door de lange laag liggende aansluitroutes. Kritiek op het MER-rapport werd lange tijd weggewuifd, terwijl de kritiek in ieder geval deels terecht was. Het vertrouwen moet teruggewonnen worden.

Tot afronding van de luchtruimherziening levert Lelystad niet meer dan 10.000 vliegbewegingen. Ten opzichte van de 500.000 op Schiphol gaat dit niet heel veel lucht bieden. Daar staat de nieuwe geluidsoverlast door laag over de Veluwe scherende vliegtuigen tegenover. Veluwenaren krijgen zelfs meer vliegbewegingen te verduren dan eerder aangenomen. Meer dan 95% van de vluchten zal afbuigen naar het zuiden in plaats van 80%.

Juist herindeling van het luchtruim zal ruimte geven om hoger te gaan vliegen met navenant minder overlast. De druk moet op die ketel blijven! Ik maak me zorgen. Het plan van aanpak leert mij dat de herziening nog moet beginnen. Terwijl de luchtruimherziening notabene al in 2009 en 2014 in de stukken genoemd werd. Terwijl het kabinet een jaar geleden schreef dat gewerkt zou worden ‘aan concrete oplossingsrichtingen voor het vergroten van de luchtruimcapaciteit’ en dat begin 2018 concrete projecten zouden worden gestart. Heeft het ministerie stilgezeten? Heeft de minister al contact opgenomen met omringende landen, die echt niet zomaar mee zullen werken? Hoe kunnen we erop vertrouwen dat vaart gemaakt wordt?

De minister wil onderdelen van de luchtruimherziening zo mogelijk eerder dan 2023 doorvoeren. Eerder is aangegeven dat dit niet zomaar kan, omdat alles met elkaar samenhangt. Nu worden opeens verwachtingen gewekt. Is het een holle frase of is al concreet zicht op bepaalde opties? 

MER

Ik heb nog een vraag over het MER rapport. De regering kiest voor een actualisatie. Kiest de regering ook voor een grondige aanpak daarvan? Ik zit in ieder geval niet te wachten op een oppervlakkige mer-beoordeling en de conclusie dat geen nieuwe MER nodig is. De regering noemt enkele fouten in de huidige MER en herstelt die bij de actualisatie. Maar, ik constateer dat meer kritiek is geleverd. Zoals een hogere piekbelasting dan verondersteld, grotere contouren voor geluidsoverlast en het niet meenemen van zogenaamd aerodynamisch geluid. Neemt de minister al deze kritiekpunten mee in de MER-actualisatie, zodat hier geen discussie over kan zijn?

De Commissie MER gaat ervan uit dat de gewijzigde MER en het gewijzigde Luchthavenbesluit ter inzage gelegd zullen worden. Gaat dat inderdaad gebeuren?

Tot slot. De gemeente Lochem bekritiseert een beoogde verschuiving van het wachtgebied. Er gaan al bestaande en beoogde vliegroutes over het gebied. Het wachtgebied zou daarom zomaar lager kunnen liggen dan de veronderstelde hoogte van 2700 meter. Hoe zit dat?