HomeActueelGeen 'vechtscheiding' met Engeland

Geen 'vechtscheiding' met Engeland

Publicatiedatum: 17 okt. 2018 | Tweede Kamer

Een ‘vechtscheiding’ met Groot-Brittannië is niet in het belang van Europa, en zeker niet van handelsnatie Nederland. Daarom doet de EU er goed aan om zich niet vernederend op te stellen tegenover de Britten. Een evenwichtig pakket maatregelen is nodig om ook op de lange termijn samen verder te gaan. Dat zei Chris Stoffer bij het debat over de Europese top die vooral in het teken zal staan van de Brexit.

  

 “Brexit kan de vrede doen wankelen”. Deze alarmerende en veelzeggende kop stond in april dit jaar boven een artikel in NRC over spanningen tussen Noord-Ierse bevolkingsgroepen in relatie tot de status van Noord-Ierland na de Brexit.

Inmiddels zijn we weer een half jaar verder en bestaat die spanning nog steeds.

Sinds de informele Raad van 19 en 20 september is er namelijk slechts “beperkt vooruitgang” geboekt in de onderhandelingen over onder meer de Iers/Noord-Ierse grens. De tijd begint nu te dringen.

 

Aan onze MP en zijn Europese collega’s de schone taak en dure plicht al het mogelijke te doen om te komen tot een overeenstemming.

 

Constructieve houding

Daarom brengt de SGP ten eerste in herinnering dat een ‘vechtscheiding’ en ‘no deal-scenario’ nadelig is voor alle partijen – en zéker voor ons als handelsnatie.

“We have to get along with the Brits.”

Europese leiders doen er daarom goed aan zich niet neerbuigend of vernederend op te stellen jegens de Britten.

 

Terugtrekkingsakkoord

Eén van de grootste uitdagingen is dus de Ierse grenskwestie. Verschillende mogelijke oplossingen doen de ronde.

 

Hoe beoordeelt de MP het scenario dat het VK voorlopig binnen de douane-unie blijft, ook in het licht van de ligging van het VK en haar speciale band met de EU?

En hoe kansrijk acht hij uitstel van de Brexit-datum (29 maart 2019) om tot een gereguleerde uittreding te komen?

 

Toekomstige relatie

Het blijft onduidelijk hoe de toekomstige relaties tussen het VK en de EU zullen zijn: wordt het de Noorse of Canadese ‘stijl’?

 

Een van de voorstellen van premier May gaat over de inrichting van een speciaal douane-unie arrangement, waarbij het Verenigd Koninkrijk de Europese regelgeving handhaaft, maar tegelijkertijd eigen tarieven kan heffen.

Zou dit onderdeel kunnen zijn van door het kabinet gewenste ‘evenwichtig pakket’?

 

Het streven naar een ‘evenwichtig pakket’ heeft hoe dan ook de steun van de SGP – ook met het oog op het veiligstellen van die wankele vrede waar het NRC-artikel op doelde.

 

Migratie

In het kader van migratie wordt binnen de EU al lange tijd gesproken over mogelijkheden om te ontschepen, maar dat idee lijkt nog niet veel weerklank te vinden in Afrikaanse landen.

De SGP vraagt het kabinet of het niet tijd wordt om het over een andere boeg te gooien. Hoe kunnen de beoogde ontschepingslanden geprikkeld worden om in actie te komen? Wat is de wortel, en wat is de stok?

 

Als het gaat om het gemeenschappelijke asielstelsel ziet de SGP graag praktische verbeteringen in plaats van een megalomaan project van nieuwe verordeningen. Erkent het kabinet dat dit een uitweg uit de impasse kan bieden?

 

Interne veiligheid

We zien dat het kabinet bij de interne veiligheid vooral kiest voor een benadering die de nationale lidstaten voorop stelt, en dat is goed.

Kunnen we ervan uitgaan dat het kabinet ook geen voorstellen zal steunen die die nationale bevoegdheden uitholt?

 

In de strijd voor cybersecurity is samenwerking tussen de lidstaten noodzakelijk.

Ook het belang van goede informatie-uitwisseling tussen bijvoorbeeld grenswacht en politie van de lidstaten steunen wij.

 

Eerder hebben wij gezegd tegen eventuele uitbreiding van het mandaat van het Europees Openbaar Ministerie te zijn. Zijn op dat vlak nog nadere ontwikkelingen te melden?