HomeActueelGoede en slechte cijfers

Goede en slechte cijfers

Publicatiedatum: 20 sep. 2016 | Tweede Kamer

-              Defensie onder de maat
-              Eenverdieners verder achterop
-              Mantelzorg echt helpen
-              Bescherm het leven

Het is helder dat de regering na vier jaar de behaalde resultaten in de etalage zet. Nederland staat er economisch en financieel beter voor dan vier jaar geleden. Het gevoerde beleid, regelmatig ook gesteund door niet-coalitiepartijen, heeft onmiskenbaar vruchten afgeworpen. Zo is het mooi dat de koopkracht weer stijgt en het kabinet daarbij ook oog heeft voor de lage inkomens en ouderen. 

Dat neemt de niet weg dat er op het rapport ook hele slechte cijfers staan. De SGP pikt er vier uit.

 •             Defensie: onder de maat

Veiligheid kost geld, maar dat blijkt bepaald nog niet uit deze begroting. De voorstellen van de regering zijn nauwelijks een eerste stapje. Voor een krachtige Defensie is 5 miljard extra nodig, maar er is slechts 300 miljoen extra uitgetrokken. Dat schiet in een wereld die met de dag onveiliger wordt, niet op. Ook politie en justitie komen geld tekort. De gevaren nemen toe, maar de uitgaven blijven de facto gelijk. Een kerntaak van de overheid laat je er niet zo bekaaid af komen.

 

•             Eenverdieners: verder achterop

Het is mooi dat de eenverdiener er óók op vooruitgaat, maar het is wel wrang dat de oneerlijke kloof met tweeverdieners wéér groter wordt. Hoe je het ook wendt of keert, dat is slecht nieuws voor degenen die om wat voor reden dan ook de kost alleen moeten verdienen. De SGP gaat zich opnieuw voor hen inzetten.

Wat wél positief is: de zwaarst getroffen groep eenverdieners, zij die een chronisch zieke/gehandicapte partner hebben, komt door de inzet van SGP en CU extra geld beschikbaar.

 

•             Mantelzorg: meer hulp aub

De SGP is blij dat het kabinet afziet van de bezuinigingen op de langdurige zorg. Prima! Het is eveneens goed dat het kabinet campagne gaat voeren voor de mantelzorg. Maar dan ook met daden graag. Onbetaalde arbeid wordt in Nederland sterk ondergewaardeerd. Daarom moet mantelzorg fiscaal aantrekkelijker worden.

 

•             Bescherm het leven

Grote zorgen maakt de SGP zich over de mogelijke introductie van de ‘zelfmoordpil’. Als dat zou gebeuren, dan slaan we letterlijk en figuurlijk een levensgevaarlijke weg in. Ik hoop dat het kabinet, in navolging van een commissie van wijzen, zegt er niet aan te beginnen.

Diep triest is verder dat er volgend jaar een subsidie komt voor het vroeg testen van ongeboren kinderen op het syndroom van down. Het resultaat laat zich raden: veel van deze kinderen zullen niet meer geboren (mogen) worden. Dat is een beschaafd land onwaardig.

De SGP gaat zich er hard voor maken dat ongewenst zwangere meisjes en vrouwen de hulp kunnen blijven krijgen van de stichting Siriz. Deze uiterst kwetsbare groep moet beroep kunnen doen op deskundige begeleiding en ondersteuning.