HomeActueelHaat tegen Israel

Haat tegen Israel

Publicatiedatum: 1 mrt. 2013 | Tweede Kamer

SGP: roep Turkse premier op matje om hatelijke uitlatingen

Terwijl Nederland dure Patriots naar Turkije stuurt om het land te beschermen tegen Syrische raketten, veroorlooft de Turkse premier zich hatelijke uitingen over het Zionisme.
Op een bijeenkomst van de VN in Wenen heeft Erdogan het zionisme omschreven als ‘een misdaad tegen de menselijkheid’. Dit past in een rijtje van eerdere hatelijke opmerkingen rond dit thema.

De SGP heeft daarom samen met de CU schriftelijke vragen gesteld aan minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Voor de SGP is dit zoveelste akkefietje aanleiding om de Turkse ambassadeur op het matje te roepen.

Erdogan moet stoppen met het voortdurend op scherp zetten van de relatie met Israël.

 

Schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij (SGP) en Voordewind (CU) aan de minister van Buitenlandse zaken over hatelijke uitlatingen van de Turkse premier Erdogan over het Zionisme

29-2-2013

  • Heeft u kennis genomen van de berichtgeving waarin is vermeld dat de Turkse premier Erdogan Zionisme heeft omschreven als een misdaad tegen de menselijkheid?[1] Hoe beoordeelt u de gedane uitlatingen?
  • Wat betekenen deze uitspraken in uw ogen voor de relatie tussen Turkije en Israël? Heeft u de indruk dat Turkije aanstuurt op een steeds hardere confrontatie met Israël?
  • Heeft u uw verontwaardiging over deze uitlatingen laten blijken? Bent u bereid om de Turkse ambassadeur te ontbieden om uw afkeuring uit te spreken over deze uitspraken? Zo nee, waarom niet?
  • Hoe heeft de Nederlandse delegatie gereageerd tijdens het UN-verband waar deze uitlatingen zijn gedaan? Heeft deze delegatie van zijn afkeuring laten blijken?
  • Hoe beoordeelt u het gegeven dat UN-chef Ban Ki-Moon – die aanwezig was op de betreffende bijeenkomst – de uitlatingen van premier Erdogan niet heeft veroordeeld, terwijl zijn voorganger Kofi Anan destijds heel expliciet de link tussen Zionisme en racisme heeft veroordeeld? 

http://www.timesofisrael.com/erdogan-calls-zionism-a-crime-against-humanity/?utm_source=The+Times+of+Israel+Daily+Edition&utm_campaign=b4b3c50791-2013_02_28&utm_medium=email