HomeActueelHelp Syrische vluchtelingen bij vrijwillige terugkeer

Help Syrische vluchtelingen bij vrijwillige terugkeer

Publicatiedatum: 7 mrt. 2018 | Tweede Kamer

UPDATE: bekijk hier de antwoorden op de schriftelijke vragen die de SGP heeft gesteld op 29 januari 2018.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) krijgt signalen dat Syrische vluchtelingen uit eigen beweging terug willen naar de regio waar zij vandaan komen. Het gaat nu nog om een klein gedeelte van de Syriërs. Sommigen van hen kunnen niet aarden in Nederland en zien dat het oorlogsgeweld in sommige gebieden in en rond Syrië afneemt.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop noemt dit positief. “Het is goed om te merken dat de situatie in sommige regio’s in Syrië zich enigszins stabiliseert. Dat mensen aangeven dat zij vrijwillig terug willen keren, zijn daar de eerste voortekenen van.”

De IOM is vooralsnog niet bereid om vrijwillige terugkeer te ondersteunen. Bisschop is van mening dat de overheid zich juist actief moet opstellen om vluchtelingen te helpen als zij terug willen keren. Daarom dient hij schriftelijke vragen in bij het kabinet. “Het is belangrijk dat de regering zich gaat beraden op de situatie van Syrische vluchtelingen in Nederland. Ons vreemdelingenbeleid is ingericht op tijdelijke asielverlening. Een vergunning is in principe vijf jaar geldig. Binnen die vijf jaar moet regelmatig getoetst worden of mensen weer veilig kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Dat geldt ook voor de Syriërs. Zo zijn ook de Kosovaren na de oorlog in Kosovo weer teruggekeerd naar hun thuisland.”

Schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister voor Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking:

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Groeiende groep vluchtelingen uit Syrië wil terug naar huis’ (de Volkskrant 23 januari 2018).
  2. Wat vindt u van het feit dat vluchtelingen die vrijwillig willen terugkeren niet worden geholpen door de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)? Waarom wordt vreemdelingen ondersteuning onthouden wanneer zij welbewust willen terugkeren naar hun land van herkomst?
  3. Ziet u in het feit dat vluchtelingen vrijwillig willen terugkeren naar Syrië, reden om  te komen tot herijking van het landgebonden asielbeleid voor Syrië?
  4. Op welke wijze is gewaarborgd dat regelmatig getoetst wordt of de grond voor verlening van een verblijfsvergunning is vervallen doordat mogelijkheden voor terugkeer zijn ontstaan? Wordt hierbij bijzondere aandacht gegeven aan Syriërs, gezien de omvang van deze groep?
  5. Bent u bereid om te verkennen met welke extra ondersteuning en nieuwe initiatieven in Syrië de veilige terugkeer van Syriërs kan worden bevorderd? Welke lessen kunnen hierbij worden geleerd van eerdere ervaringen, zoals de terugkeer van Kosovaren?