HomeActueelHet verkeer moet én kan veiliger

Het verkeer moet én kan veiliger

Publicatiedatum: 30 jan. 2019 | Tweede Kamer

SGP-Kamerlid en verkeerswoordvoerder Chris Stoffer doet een aantal concrete voorstellen om het verkeer veiliger te maken. Lees hieronder zijn bijdrage aan het verkeersveiligheidsoverleg.

"Het Strategisch Plan doet me een beetje denken aan het klimaatakkoord afgelopen zomer. De planbureaus moesten destijds zeggen: veel mooie woorden, maar de plannen zijn onvoldoende concreet om door te rekenen. Dat zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid nu ook: de richting is goed, maar het plan is te weinig concreet voor een prognose. Dat is de uitdaging waar minister en medeoverheden nu voorstaan: werk maken van concrete maatregelen ‘op straat’.

Doelstelling korte termijn
De SGP ziet graag een ambitie voor de korte termijn. Naar nul verkeersdoden in 2050 is een nobel streven. Maar, komt er ook druk op de ketel voor de korte termijn? Bijvoorbeeld in 2030 ten minste een halvering van het aantal verkeersslachtoffers, in lijn met internationale ambities ?

Investeringsplan
Ik mis de financiële paragraaf. Minister en medeoverheden kiezen voor een risico gestuurde aanpak. Heel goed. Maar de harde werkelijkheid blijft dat je zoveel knelpunten kunt aanpakken als het budget het toelaat. Bijna twee derde van de verkeersdoden valt op gemeentelijke wegen. Gemeenten moeten echter alle zeilen bijzetten voor het sociale domein. Capaciteit en budget voor verkeersveiligheid staan onder druk. Terwijl veel 30-kilometer zones nog wachten op verkeersdrempels die hard rijden onmogelijk maken.

Tot 2014 was er directe financiering voor lokale verkeersprojecten via de Brede Doeluitkering.

Nu gaan deze middelen niet geoormerkt naar het Provinciefonds. Een groot deel gaat naar provinciaal openbaar vervoer. Ik ben bang dat verkeersveiligheid het moest bezuren. Ik zie op korte termijn graag een investeringsplan. Ik vraag de minister om in ieder geval binnen een half jaar een overzicht te geven van de totale beschikbare financiële middelen voor verkeersveiligheid op de verschillende niveaus, van de financiële knelpunten en van de aanpak daarvan.

Rijbaanscheiding 100 km/uur wegen
Niet alles hoeft te wachten op de risico gestuurde aanpak. Er zijn nog enkele 100 kilometer per uur wegen zonder rijbaanscheiding. Dat moet snel verleden tijd zijn.

Pakkans omhoog
Drankrijders en snelheidsmaniakken zorgen voor veel verkeersslachtoffers. De pakkans moet flink omhoog. Waar ligt de lat? Gaat de minister dit monitoren? Gaan gemeentelijke boa’s meer ingezet worden bij verkeershandhaving?

LED-verlichte reclameschermen
Ik maak me zorgen over het oprukken van LED-verlichte reclameschermen langs doorgaande wegen en bij kruispunten. Ze zorgen voor veel meer afleiding dan gewone reclameborden. Appen en bellen tijdens het rijden verbieden, en tegelijkertijd flitsende reclameschermen toestaan is vreemd. De SGP pleit voor een strenge aanpak .


Noodhulpsystemen
Wat gaat de minister doen om inbouw en gebruik van noodhulpsystemen in nieuwe én bestaande auto’s te stimuleren? Komt er een fiscale prikkel om autokopers de meest veilige keus te laten doen? Komt er een stimulans voor inbouw van noodhulpsystemen in bestaande auto’s? Veel automobilisten laten in hun onwetendheid aanwezige noodhulpsystemen uit staan. Komt er een campagne om dit knopje om te zetten? 

De opgave is groot. Voor minder verkeersslachtoffers, minder leed en minder maatschappelijke kosten. Tegelijkertijd zijn veel partijen betrokken. Ik vraag de minister de regie te nemen en door te pakken.