HomeActueelHoop voor christelijke asielzoekers

Hoop voor christelijke asielzoekers

Publicatiedatum: 29 nov. 2017 | Tweede Kamer

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het asieldeel bij de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid:

De SGP is blij met de voorgenomen inzet op opvang in de regio. Hiervoor zijn afspraken tussen EU-lidstaten en andere landen nodig. Wat voor afspraken moet de EU volgens de staatssecretaris maken? En met welke landen moeten die afspraken precies gemaakt worden?

Zolang er nog geen goede opvang in de regio is, blijven vluchtelingen doorreizen naar Europa. Daarnaast geldt er nog steeds geen succesvol terugkeer beleid voor afgewezen asielzoekers. In dat licht vindt de SGP het onlogisch om extra asielzoekers uit te nodigen voor hervestiging in Nederland. Wat is de visie van de staatssecretaris hierop?

Het kabinet wil de asielprocedures versnellen. Een goed punt. Maar zijn de voorgenomen maatregelen daarvoor afdoende? Waarom - en hoe! - gaat het deze staatssecretaris – in tegenstelling tot zijn voorgangers – wél lukken om de procedures te versnellen?

Eén van de eerste wapenfeiten van de nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is het versoepelen van het asielbeleid voor afvallige moslims uit Pakistan. Vaak gaat het om moslims die christen zijn geworden. De SGP is blij met dat besluit. Christenen hebben het zwaar in het gebied rond het Midden-Oosten, waar een islamitische meerderheid is.

Vandaag kopten de kranten dat asielverzoeken van bekeerde christenen beter beoordeeld zullen worden. Ook dat is goed nieuws. Want het kan toch niet zo zijn dat de staat de geloofwaardigheid van een bekering toetst, zonder daarbij de kerk op een serieuze manier te betrekken? Welke rol gaan adviezen en rapporten van kerken nu precies spelen in de beoordeling van asielverzoeken?