HomeActueelHoud Balkan landen buiten de €U

Houd Balkan landen buiten de €U

Publicatiedatum: 8 feb. 2018 | Tweede Kamer

De SGP is tegen de plannen voor uitbreiding van de Europese Unie. Kamerlid Roelof Bisschop roept de EU op om haar eigen regels serieus te nemen. Lees hier zijn bijdrage aan het debat over de Europese Monetaire Unie, gehouden op 8 februari 2018:

De SGP vindt het een goed streven om voorstellen met een positieve blik te bekijken. Je zou kunnen zeggen dat het kabinet dat zelf zeker heeft gedaan. In de appreciatie van het reflectiepaper over de toekomst van de EMU zijn de eerste elf (van veertien) pagina’s voornamelijk positief getoonzet.

Wel noemt het kabinet – terecht – een aantal fundamentele problemen bij naam en toenaam:

  • Te weinig duurzame inkomensgroei
  • Convergentie van economische prestaties tussen lidstaten
  • In 12 van de 19 lidstaten een staatsschuld hoger dan 60% bbp.
  • De bankensector in aantal eurolanden kampt met hoog aantal probleem-leningen

Ondanks deze problemen, en ondanks wat gesputter wordt de weg naar verdergaande integratie en transfers ingezet. Geen enkele reden daarom om positief te zijn. Dit gaat de verkeerde kant op.

Uitbreiding
Neem de eergisteren gepresenteerde plannen om de EU uit te breiden met landen als Albanië, Bosnië, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië. In het Verdrag is afgesproken dat alle EU-landen overgaan op de euro zodra zij voldoen aan de vijf convergentiecriteria. Verplicht. Ik moet er niet aan denken dat de eurozone te zijner tijd wordt uitgebreid met Tsjechië, Polen, Hongarije, Kroatië, Bulgarije en Roemenië. Laat staan dat we daar nog weer zes landen aan toevoegen. Misschien is dit wel de snelste methode om een einde te maken aan de eurozone zoals we die nu kennen. We zullen onze handen vol hebben aan het bij elkaar houden van de huidige eurolanden. De diversiteit is nu al te groot en niet te klein.

Daarom twee vragen aan de minister:

  1. Is de minister bereid zich tegen verdere uitbreiding van de EU te verzetten?
  2. Is de minister het met de SGP eens dat het verstandiger is om toetreding tot de EU en de EMU van elkaar los te koppelen?

Transferunie
Het reflectiepaper over de verdieping van de Economische en Monetaire Unie bevat veel voorstellen die direct of indirect met transfers te maken hebben.

1) Een Europees Depositogarantiestelsel. Ik hoop toch dat niemand gelooft dat hier geen sprake is van een transfer. Er zijn nu eenmaal grote verschillen in hoe gezond banken zijn binnen de eurozone. De risico’s zijn niet gelijk over eurolanden verdeeld. Er tekent zich een duidelijk verschil af tussen structureel economisch sterke en voortdurend zwakke landen. Gaat de minister zich hiertegen verzetten, in plaats van de deur op een kier houden?

2) De oprichting van een Europees Monetair Fonds. Daar horen o.a. preventieve kredietlijnen bij (hoezo geen transferunie?!) En in kunnen grijpen zonder dat alle landen daar afzonderlijk over moeten besluiten. Dit moet toch niet kunnen. Niet voor niets hebben we een no-bailout-clausule. Is de minister bereid impliciete of expliciete transferstructuren te voorkomen?

3)/4) Hetzelfde geldt voor het vorm te geven stabilisatiemechanisme voor asymmetrische schokken en de uitgifte van gemeenschappelijk schuldpapier, waar het kabinet zich gelukkig ook tegen verzet. Welke inspanningen gaat u hier op leveren om te voorkomen dat het er alsnog komt?

Wensdenken
De SGP is werkelijk verbaasd dat er, met de crisis nog vers in het geheugen, zulke vergaande voorstellen worden gedaan. Als eenmaal een crisis achter de rug is, blijkt dit een bekend fenomeen. Wist u dat in Europa 30% van de mensen gelooft dat de huizenprijzen NOOIT MEER kunnen dalen! De maakbaarheidsgedachte spat ervan af. Er wordt nog steeds heilig geloofd in convergentie en er wordt ontkend dat er verschillen zijn die niet kunnen worden overbrugd. Het kan, maar dan door een permanente transferunie. Alleen wordt dat er niet bij verteld. En straks kan je alleen met veel meer schade terug.

Het pleidooi van de SGP is: Laat de EU haar eigen regels weer serieus nemen. Alle partijen (de lidstaten, de Commissie en de ECB) zouden moeten inzetten op een strikte handhaving van de voorwaarden van het ESM. De no-bailout-clausule moet in ere worden hersteld. Budgettaire, financiële en economische stabiliteit blijft de taak van de lidstaten. Laat dat de inzet zijn van het kabinet