HomeActueelIn landbouw geen vakantie

In landbouw geen vakantie

Publicatiedatum: 24 aug. 2018

 

In de landbouw geen vakantie

Een weblog van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop:

'Als Kamerleden genieten we van acht weken reces. Gelukkig is er dan genoeg tijd om ook op stap te gaan in het werkveld. Afgelopen week was ik aanwezig bij de zogenaamde Aardappeldemodag in Westmaas. Boeren, adviseurs, toeveranciers, fabrikanten en onderzoekers ontmoetten elkaar om inspiratie op te doen en van gedachten te wisselen. Ik heb veel opgestoken.

Droogte

In de wandelgangen ging het vaak over de langdurige droogteperiode. Over de financiële schade. Over de beste aanpak: beregenen of niet? Over beter bodembeheer om minder kwetsbaar te zijn voor droogte. Het geeft aan de keukentafel veel kopzorgen. Ik vind dat de regering haar best moet doen om agrarische bedrijven te ondersteunen. Inmiddels heeft minister Schouten de uitrijperiode voor mest verlengd. Dat is een goede zaak. Je ziet in omliggende landen, als België en Duitsland, dat overheden de portemonnee trekken om de ergste nood te lenigen. Brussel heeft hier ruimte voor gegeven. De minister vindt het ondernemersrisico. Zo worden onze boeren op achterstand gezet. De brede weersverzekering waar de regering steeds naar verwijst, is nog te duur – je krijgt wel subsidie, maar moet ook 21% assurantiebelasting betalen – en je moet maar afwachten of de schade vergoed wordt. Boeren vragen zich af: waarom alleen een beroep op budget in het ‘plattelandontwikkelingsprogramma’ voor aanpak van natuurschade en niet voor landbouwschade? Dat kan ik me goed voorstellen. Ik wil graag voorkomen dat onze boeren in de kou blijven staan.

Gewasbescherming

Aardappeltelers en hun adviseurs maken zich verder zorgen over het pakket aan gewasbeschermingsmiddelen. Steeds meer middelen worden verboden. Het wordt voor hen steeds lastiger om ziekten en plagen op een goede manier te bestrijden. Ook als je inzet op geïntegreerde gewasbescherming, waarbij je door allerlei maatregelen probeert het gebruik van chemische middelen te beperken tot crisissituaties, kun je niet zonder effectieve middelen. Anders werkt het hele systeem niet. Ik heb tijdens de Aardappeldemodag gezien dat de sector in de praktijk zo duurzaam mogelijk probeert te werken. In geval van nood moet wel teruggegrepen kunnen worden op effectieve middelen. De regelgeving moet daar ruimte voor bieden. Verder werd gewezen op het gevaar dat als effectieve middelen verboden worden ze dan andere middelen moeten gebruiken die minder effectief zijn. Daar heb je dan veel meer van nodig, met alle gevolgen van dien. Ik deel deze zorgen en probeer die in Den Haag ook over te brengen.  

Samenwerking

Een paar algemene en herkenbare punten waren de oproep om samenwerking tussen agrarische sectoren te stimuleren en om de enorme regeldruk en papieren rompslomp aan te pakken. Daar zetten we ons als SGP voor in. Ik zie bijvoorbeeld veel kansen voor meer samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders als het gaat om mest.

Fosfaatregels: uitspraak rechter

Tot slot ging het in de wandelgangen nog over de fosfaatproblematiek in de melkveehouderij. Deze week was er een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven over knelgevallen als gevolg van de fosfaatregels. De rechter tikte het ministerie op de vingers: je kunt bezwaren van individuele ondernemers die zwaar getroffen worden door de fosfaatregels niet zomaar van tafel vegen. Als sprake is van een onevenredige, disproportionele last moet de overheid met een tegemoetkoming komen. Ik blijf pleiten voor een eerlijke behandeling van knelgevallen en uitbreiding van de knelgevallenregeling. Ik hoop dat het ministerie dit nu ook in gaat zien. Het kan toch niet zo zijn dat we aan het eind van het jaar een paar miljoen kilogram fosfaat overhouden, terwijl bedrijven in de knel de deur moesten sluiten.   

Aan de slag!

Het moedigt aan om het komende parlementaire seizoen weer aan de slag te gaan. Genoeg werk aan de winkel!'