HomeActueelInformatie aan koning bij formatie beter regelen

Informatie aan koning bij formatie beter regelen

Publicatiedatum: 20 mei 2015 | Tweede Kamer

De SGP vindt dat tijdens kabinetsformatie de informatievoorziening aan de koning beter moet worden geregeld. Bij de laatste formatie, de eerste waarbij het staatshoofd op afstand was gezet, liep dat nog onwennig. Om dat in de toekomst te voorkomen wil de SGP dat in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer uitdrukkelijk wordt bepaald dat de koning regelmatig wordt geïnformeerd door de (in)formateur en/of de voorzitter van de Tweede Kamer.

Dat staat in de inbreng van de SGP-fractie bij de herziening van het Reglement van orde van de Tweede Kamer over de kabinetsformatie. Een commissie bestaande uit staatsrechtdeskundigen en parlementair-historici evalueerde de laatste formatie. De commissie stelt uitdrukkelijk dat het informeren van de koning hoort bij diens positie in de regering en zijn rol als staatshoofd.

Daarom ligt het voor de hand dat ook vast te leggen in artikel 139a van het Reglement van Orde dat gaat over de kabinetsformatie. Van der Staaij: “Dat de Tweede Kamer nu het initiatief neemt bij de formatie is nu helaas een gegeven. Maar we moeten nu niet doorslaan, met als gevolg dat het staatshoofd het verloop van de formatie maar in de krant moet lezen. Alleen al de hoffelijkheid gebiedt dat het informeren van de koning goed geregeld. Dat kun je prima vastleggen in het artikel Reglement van Orde van de Tweede Kamer dat gaat over de kabinetsformatie.”