HomeActueelInformeer Kamer vooraf bij eventuele extra steun aan UNWRA

Informeer Kamer vooraf bij eventuele extra steun aan UNWRA

Publicatiedatum: 15 feb. 2018 | Tweede Kamer

De SGP heeft vanmorgen een motie ingediend over het betalen van hulpgeld aan de UNWRA. Aanleiding was de kwestie van enkele weken geleden, toen de Kamer en coalitie zeer verrast reageerden toen bleek dat minister Kaag per direct het hele jaarbudget van 13 miljoen euro aan UNWRA had uitgekeerd. Achteraf zijn daar toen diverse debatten over geweest.

De SGP stelt nu voor om de Kamer bij UNWRA-besluiten vooraf te informeren in plaats van achteraf, om te wegen of de voorgestelde uitgave gewenst is.

Lees hier de betreffende motie:

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat de regering is overgegaan tot het versneld overmaken van budget aan de VN-organisatie UNRWA;

Overwegende, dat serieuze discussie is ontstaan over de politieke opportuniteit hiervan, gelet op de discussie over positie en functioneren van de UNRWA en het feit dat de Verenigde Staten kort daarvoor hadden besloten om UNRWA-gelden te bevriezen;

verzoekt de regering de Kamer voortaan voorafgaand te informeren over mogelijke voornemens tot betaling van hulpgeld aan de UNRWA, teneinde de politieke opportuniteit van dergelijke uitgaven vooraf te kunnen wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.