HomeActueelKabinet moet migratieplan Oostenrijk en Denemarken serieus bekijken

Kabinet moet migratieplan Oostenrijk en Denemarken serieus bekijken

Publicatiedatum: 13 jun. 2018 | Tweede Kamer

Vandaag overlegt de Tweede Kamer over het migratiebeleid in Nederland en de Europes Unie. Roelof Bisschop voert namens de SGP het woord. Hij vraagt de regering om het plan van Oostenrijk en Denemarken voor opvang buiten de EU serieus te overwegen. Lees hieronder zijn bijdrage.

Het valt de SGP op dat er bij de problemen vooral naar de EU wordt gekeken. Dat is heel begrijpelijk. Migratie is immers een grensoverschrijdend onderwerp.

Daarom zijn afspraken binnen de EU nodig. Als het gaat over de aanpak van grondoorzaken van migratie. Als het gaat over het maken van afspraken met herkomstlanden en doorreislanden. Als het gaat over Dublin-afspraken en over een effectief terugkeerbeleid. Als het gaat over de aanpak van mensensmokkelaars.

Maar wat zien we tot nog toe? De EU slaagt er niet in om een effectief beleid op poten te zetten. Terwijl Nederland daar al jarenlang op aandringt. De lidstaten komen er samen gewoonweg niet uit. In plaats van toenadering, zien we juist verdere verwijdering. Kijk naar Italië, kijk naar Hongarije. Waar het de EU wel lukt om ons op andere terreinen allerlei regels op te leggen (bijvoorbeeld rond landbouw en visserij), lukt het niet om met een gezamenlijke oplossing te komen voor een echt groot vraagstuk: het migratiebeleid.

De SGP steunt de zes pijlers van het voorgestelde migratiebeleid. Maar we pleiten er ook voor om andere opties te bekijken en het niet alleen maar van de EU te verwachten. Wat ons betreft moeten we het plan van Denemarken en Oostenrijk om asielzoekers buiten de EU op te vangen daarom ook heel serieus nemen.

Klopt het, zo vraag ik de staatssecretaris, dat ook Nederland is benaderd om mee te schrijven aan het plan dat Denemarken en Oostenrijk willen opzetten? Zo ja, wat was de reactie van Nederland op dat voorstel? Is de staatssecretaris bereid om ook andere opties te bekijken behalve het Europese migratiebeleid om bij te dragen aan een beter vluchtelingenbeleid?

Huisvesting
De SGP vindt het een goede zaak dat de regering wil inzetten op een flexibeler asielstelsel dat beter kan inspelen op toe- en afname van de instroom. Dat geldt ook voor het voornemen om de verhuisbewegingen van AZC naar AZC – zeker voor gezinnen met kinderen - zoveel mogelijk te beperken.

Wel blijft de SGP kanttekeningen plaatsen bij het voornemen om kansrijke asielzoekers al in gemeenten te laten integreren en te huisvesten, terwijl er een kans bestaat dat zij alsnog uitgezet worden. En we weten allemaal dat hoe langer een asielzoeker hier is, hoe meer weerstand er zal zijn bij uitzetting.

Bed-bad-brood
Verder vraagt de SGP aandacht over de bed-bad-brood voorzieningen van gemeenten. Als voorbeeld noem ik Amsterdam. Bekend van de grimmige sfeer rond de We Are Here-groep. De gemeente stelt voor om een 24-uurs opvang te organiseren voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De staatssecretaris is daar terecht kritisch over. Wat betekent dit voor het bed-bad-brood beleid van dit kabinet? Laat de staatssecretaris gemeenten de vrijheid? Of neemt het kabinet maatregelen? Welk signaal geeft hij af naar andere gemeenten?