HomeActueelKobani - Nood breekt wet

Kobani - Nood breekt wet

Publicatiedatum: 9 okt. 2014 | Tweede Kamer

De situatie rond Kobani functioneert op dit ogenblik als een soort brandpunt in de strijd tegen IS. Een stad waarvan de verovering van grote strategische waarde is voor IS. Het toont nog eens de steeds weer verbluffende slagkracht en snelheid van IS. Een slagkracht die qua intensiteit slechts wordt overtroffen door hun ongekende wreedheden. De mogelijke val van deze stad zal uitlopen op een drama voor de achtergeblevenen.

Mijn fractie vraagt allereerst om een feitelijke update. Staat Kobani op omvallen of komt IS momenteel niet werkelijk verder?

De situatie toont nog eens aan dat IS niet alleen in Irak, maar ook in Syrië moet worden geëlimineerd. Welke consequenties verbindt de minister hieraan als het gaat om de Nederlandse inzet? Als er werkelijk een genocide dreigt in Kobani, dient er dan geen heroverweging komen ten aanzien van onze inzet in Syrië? Nood breekt wet. De SGP kan er niet bij dat wij aan de rand van het Navo-gebied een dergelijke Islamitische Staat laten ontstaan.

De vraag is nu wat de internationale gemeenschap nog extra kan doen voor deze Koerden in Noord-Syrië.

  • Ik heb begrepen dat het aantal luchtbombardementen op IS-stellingen rond de stad stevig is opgevoerd. De effecten hiervan lijken beperkt. Is een verdere opvoering daarvan mogelijk en wat voor andere middelen zijn er denkbaar?
  • Kan de minister een nadere appreciatie geven van de (passieve) houding van Turkije jegens de situatie in Kobani? Er moet maximale druk op Turkije worden uitgeoefend om hun leger – dat op steenworp afstand staat van Kobani – te laten ingrijpen in deze grensregio. Het zal toch niet waar zijn, dat de Turkse houding te vergelijken is met de houding van de Sovjets die de Polen lieten afslachten door de nazi’s in het Warschau van 1944?
    Hoe kan Turkije geprest worden om de grensblokkades op te heffen zodat Koerden vanuit Turkije de strijders in Kobani te hulp kunnen komen? Laat Turkije nog steeds voluit vluchtelingen toe vanuit Kobani? Ik heb begrepen dat de Turkse grens steeds vaker gesloten wordt. Dat zou onaanvaardbaar zijn. Daarnaast hoor ik dat Turkije uit Kobani gevluchte burgers oppakt vanwege mogelijke banden met de PKK. Klopt dit?
  • Kan de internationale gemeenschap een humanitaire corridor afdwingen vanuit Kobani naar Turkije? Onder welke voorwaarden zou Turkije hieraan kunnen meewerken?
  • De SGP wil graag dat bezien wordt of de Koerden aanvullende wapenleveranties kunnen krijgen. Zij hebben grote behoefte aan nachtkijkers en aan antitankwapens. Kunnen die geleverd worden, en welke rol kan Nederland daarbij spelen?
  • Humanitaire hulp. Welke mogelijkheden zijn er om humanitaire hulp te bieden aan de slachtoffers in Noord-Syrië?
  • Hoe lang kunnen we het ons permitteren om niet met Assad zaken af te stemmen om te komen tot vernietiging van IS? Welke – bemiddelende – rol zou Rusland hier kunnen spelen? Ik weet goed hoeveel haken en ogen hieraan zitten, maar noopt de huidige situatie niet tot maximale flexibiliteit en pragmatisme? De vernietiging van IS moet eerste prioriteit zijn en daarna buigen we ons over de volgende problemen.