HomeActueelKwetsbare landbouwsectoren buiten TTIP

Kwetsbare landbouwsectoren buiten TTIP

Publicatiedatum: 28 apr. 2016 | Tweede Kamer

De handelsverdragen met de Verenigde Staten (TTIP) en Canada (CETA) kunnen funest zijn voor veel boeren. Met name varkenshouders, pluimveehouders en akkerbouwers dreigen de dupe te worden. De SGP zal zich hier met hand en tand tegen verzetten.

Dat stelt SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf: “Neem de varkenshouderij. Veel bedrijven staat het water nu al boven de lippen. Tegelijkertijd leggen Den Haag en Brussel allerlei extra eisen op. Nu zou de markt ook nog eens opengesteld worden voor varkensvlees uit de VS en Canada, waar het met dierenwelzijn en milieu veel minder nauw genomen wordt. Dat is niet eerlijk. Alleen al daarom moeten we niet zo aan TTIP en CETA beginnen. Bovendien: Brussel helpt zo trouwens ook haar regeling voor het uit de markt nemen van varkensvlees om zeep.”

Minister Ploumen en de Europese Commissie zeggen te werken aan afspraken over harmonisatie van milieuregelgeving. De SGP verwacht hier weinig van. Dijkgraaf: ”Kijk naar het CETA-verdrag. De bepalingen over harmonisatie van milieuregelgeving zijn vrijblijvend. Dierenwelzijn valt hier zelfs helemaal niet onder. De Europese Unie kan zo geen gelijk speelveld afdwingen.”

Om de gevolgen voor de boeren te beperken zal de SGP in het debat vandaag een paar moties indienen. Doel ervan is de ervoor zorgen dat kwetsbare landbouwsectoren als de varkens- en pluimveehouderij en de akkerbouw buiten de handelsverdragen gehouden worden. De moties worden in ieder geval gesteund door de ChristenUnie, SP en de Partij voor de Dieren.