HomeActueelLangere looptijd jachtakte

Langere looptijd jachtakte

Publicatiedatum: 19 apr. 2017

 

De Wapenwet wordt gewijzigd zodat misbruik van vuurwapens beter voorkomen kan worden. Wapenbezitters krijgen te maken met een verzwaarde procedure voor het verkrijgen van een vergunning. Dat vindt de SGP een goede zaak.

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij heeft wel een motie ingediend om te kijken of de looptijd van de jachtakte verlengd kan worden. Jagers moeten nu elk jaar een verlenging aanvragen. De SGP wil voorkomen dat ze hiervoor elk jaar een paar keer naar het politiebureau moeten. De Kamer ging hierin mee en steunde de motie.

Het gaat om de volgende motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de nieuwe regelgeving houders van een jachtakte of andere vergunningen voor een jaar ertoe dwingt elk jaar de verzwaarde procedure voor aanvraag of verlenging te doorlopen, inclusief enkele persoonlijke bezoeken aan het politiebureau;

van mening dat de bescherming van de veiligheid van de samenleving mogelijk meer gediend is met een zorgvuldige procedure om de paar jaar, terwijl de lasten daardoor verminderen;

verzoekt de regering, in overleg met betrokken partijen in het kader van de evaluatie te bezien hoe lastenverzwaring voor vergunninghouders zo veel mogelijk vermeden kan worden, bijvoorbeeld door verlenging van de looptijd van een jachtakte of andere vergunning voor een jaar, 

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij