HomeActueellangstudeerbonus

langstudeerbonus

Publicatiedatum: 23 aug. 2012 | Tweede Kamer

De SGP vindt dat er absoluut geen reden is om nu, met de verkiezingen in zicht, de door zowel de Tweede als Eerste Kamer goedgekeurde langstudeermaatregel in te trekken. Het weghalen van deze stok achter de deur is een slecht signaal richting langstudeerders. De maatregel begon juist zijn eerste vruchten af te werpen. Veel studenten gingen er vaart achter zetten.

SGP-Kamerlid Van der Staaij: “De langstudeermaatregel kent goede randvoorwaarden. De invoering is allereerst een jaar uitgesteld. Voor deeltijders en studenten met een handicap is inmiddels een voorziening getroffen. Bovendien gelden er gunstige leenmogelijkheden. Het zou partijen die eerder voor waren, en nu in verkiezingstijd ineens gaan draaien, sieren de rug recht te houden.”

De SGP wijst er nog op dat de intrekking van de maatregel een stevig probleem oplevert binnen de onderwijsbegroting. De SGP zit daar bepaald niet op te wachten.

 

N.B. In verband met familieomstandigheden is SGP-woordvoerder Elbert Dijkgraaf afwezig bij het algemeen overleg over de langstudeerboete.