HomeActueelMinder lasten voor kleine scholen

Minder lasten voor kleine scholen

Publicatiedatum: 28 mrt. 2018 | Tweede Kamer

Er is gelukkig veel aandacht voor sociale veiligheid op scholen. Het gezegde ‘Jong geleerd, oud gedaan’ heeft nog niets aan waarde ingeboet. Wat je thuis en op school leert over hoe je met elkaar omgaat, bepaalt óók wat je later in je leven doet en nalaat.

Onlangs sprak de Tweede Kamer uitvoerig over de veiligheid op scholen. Om te zorgen voor meer veiligheid moeten scholen inventariseren en rapporteren hoe ze omgaan met dit thema. Daarbij heeft SGP-Kamerlid Roelof Bisschop, samen met CDA en CU, de stelling ingenomen dat met name kleine scholen niet moeten worden opgezadeld met allerlei regels en lasten die bestemd zijn voor megascholen.

Bisschop diende hierover, samen met CDA en CU, een motie in, bij de stemmingen vandaag kreeg de motie-Bisschop c.s. een meerderheid. Alleen GroenLinks en de VVD stemden tegen. Voor kleine scholen is dit winst: geen overbodige regels en lasten, juist ook omdat deze scholen door hun ‘formaat’ beter in staat zijn toe te zien op de sociale veiligheid.