HomeActueelNiet akkoord met CETA-verdrag

Niet akkoord met CETA-verdrag

Publicatiedatum: 12 okt. 2016 | Tweede Kamer

De SGP gaat niet akkoord met het CETA-verdrag. “Samenwerking met Canada is prima, maar niet zo.”

Van meet af aan heeft de SGP kritische vragen gesteld bij het CETA-verdrag dat gaat over de handel van Nederland met Canada. De lijn was: het verdrag moet zodanig worden aangepast dat Nederlandse bedrijven en ondernemers een gelijk speelveld krijgen met de Canadezen. Dat is niet gebeurd, reden waarom de SGP tegen het verdrag gaat stemmen.

Een van de grootste hobbels betreft de positie van de Nederlandse boeren. SGP-woordvoerder Bisschop: “Die hebben het heel erg zwaar. De winstmarges zijn buitengewoon smal. Onlangs becijferde ING dat 50% van de varkensboeren onder de armoedegrens leeft. Dat zal onder CETA nog meer worden. Te treurig voor woorden. Ik heb de minister gevraagd deze sector uit te zonderen, maar deze wens is niet gehonoreerd. Dan houdt het voor de SGP op.”

De SGP benadrukt dat goede samenwerking met een land als Canada belangrijk is. “Cultureel, historisch en economisch zijn er veel banden. Ik ben om die redenen voor een goede samenwerking, maar als het zó moet, dan haken wij af,” aldus Roelof Bisschop.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RBZ Handelsraad, CETA
Bijdrage Roelof Bisschop

Mijn fractie is van meet af aan helder geweest over het CETA-verdrag.
We hebben gezegd: ja, handel en samenwerking met Canada is belangrijk. Ja, cultureel, historisch en economisch bestaan er warme banden tussen Canada en Nederland. Ja, de SGP wil investeren in die goede relatie. Maar CETA lijkt de SGP niet de juiste vorm en wijze om die relatie vast te leggen.

Toegegeven: het omstreden geschillenmechanisme is uit het verdrag verdwenen. Ook op andere punten is tegemoet gekomen aan de vele bezwaren tegen CETA. Daar is de SGP blij mee.

Maar het verdrag blijft zorgen voor een ongelijk speelveld voor Nederlandse boeren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan varkensboeren.
Die hebben het heel erg zwaar. Voor hen zijn de winstmarges zeer smal. Onlangs becijferde ING dat 50% van hen onder de armoedegrens leeft.
Dat zal onder CETA nog meer worden. Te treurig voor woorden.

Het is niet de eerste keer dat mijn fractie met dit bezwaar komt.
Maar helaas is de minister onvoldoende tegemoet gekomen aan deze bezwaren.

  • Kwetsbare landbouwsectoren zijn niet uitgezonderd van het verdrag.
  • Over compensatiemaatregelen bestaat te veel onduidelijkheid.
    De toezegging dat er nog gekeken wordt naar mogelijkheden om eventueel negatieve gevolgen op de landbouwsector te ondervangen is wat de SGP betreft veel te vaag.
  • Productiestandaarden zijn in Canada niet verscherpt ten bate van Nederlandse boeren.

Wat dat laatste betreft stelt de minister dat CETA niets afdoet aan de standaarden die er zijn in de EU en Canada, onder ander op het gebied van milieu en gezondheid. Maar zij gaat niet in op de verschillen in standaarden tussen Canada en de EU.

Ook stelt de minister dat “Canadese producten, dienstverleners en investeerders onverkort moeten voldoen aan de eisen die de EU en haar lidstaten zijn overeengekomen.” Maar onduidelijk is of dit ook geldt voor hoe die producten tot stand komen.

Al met al ziet de SGP geen aanleiding te verwachten dat standaarden van productieprocessen in Canada zullen verscherpen ten faveure van Nederlandse boeren en producenten.

  1. Kan de minister de afspraken over productieproces-standaarden verduidelijken? De SGP staat ook op dat gebied voor eerlijke, gelijke spelregels.
  2. Op welk flankerend beleid met aandacht voor kwetsbare groepen kunnen wij echt rekenen?
  3. Ten derde: in hoeverre zijn de bezwaren van dit parlement en andere parlementen, wanneer ze worden uitgesproken op Europees niveau, werkelijk van invloed op genomen beslissingen?
    Het lijkt er op dat de Europese trein ongeremd doordendert, terwijl alle seinen op rood staan.

We vragen de minister CETA voorlopig niet in werking te laten treden tot alle 28 lidstaten het verdrag geratificeerd hebben, en de economische, sociale- en milieugevolgen van CETA beter in kaart gebracht zijn.