HomeActueelOok kinderbijslag voor studenten tot 18 jaar

Ook kinderbijslag voor studenten tot 18 jaar

Publicatiedatum: 21 dec. 2017 | Tweede Kamer

Wanneer kinderen gaan studeren in het hoger onderwijs krijgen hun ouders geen kinderbijslag meer. Het is daarmee de enige groep die geen kinderbijslag krijgt tot 18 jaar. Deze groep gaat met de nieuwe kabinetsplannen 1.150 tot 5.000 euro per jaar achteruit. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop vindt dat onacceptabel: “Deze gezinnen en studenten hebben het geld hard nodig.”

Alle ouders ontvangen voor hun 17-jarige kinderen ruim 1.100 euro per jaar aan kinderbijslag. Daarnaast kunnen ouders maximaal 1.500 euro kindgebonden budget ontvangen, waarbij voor alleenstaande ouders nog 3.000 euro kan worden opgeteld. Al deze tegemoetkomingen vervallen als het kind gaat studeren, omdat het kindgebonden budget gekoppeld is aan de kinderbijslag. De studiebeurs voor lage inkomens zet onvoldoende zoden aan de dijk. Het nadeel loopt op van 1.150 euro voor lage inkomens tot ruim 5.000 euro voor alleenstaande ouders.

Roelof Bisschop: “De redenering was in het verleden dat deze studenten als compensatie de studiebeurs als gift krijgen. Die vlieger gaat niet meer op, want de beurs is een lening geworden. En zeker middeninkomens zijn met het leenstelsel de klos. Overigens ontvangen MBO-studenten naast een OV-kaart wel gewoon kinderbijslag. Dat zou in het hoger onderwijs ook moeten gelden. Als de overheid van ouders verwacht dat zij bijdragen aan de studie van hun kinderen, moet je deze ouders niet financieel afknijpen.”