HomeActueelOok ongeboren kind heeft rechten

Ook ongeboren kind heeft rechten

Publicatiedatum: 22 feb. 2012 | Tweede Kamer

De SGP vraagt opheldering over de mogelijkheden om ongeboren kinderen onder toezicht te stellen bij risico's die een ernstige bedreiging vormen voor de ontwikkeling van het kind. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Dordrecht dat het niet mogelijk zou zijn om onder de 24 weken ondertoezichtstelling uit te spreken. De SGP vindt dat bij grote risico's voor het kind maatregelen noodzakelijk zijn en ook mogelijk moeten zijn. Daarbij moet het niet uitmaken of er sprake is van een ongeboren kind dat jonger of ouder is dan 24 weken.

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de ondertoezichtstelling van ongeboren kinderen

22 februari 2012

  1. Hebt u kennis genomen van het bericht dat de Rechtbank in Dordrecht het verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming om een ondertoezichtstelling uit te spreken voor een ongeboren kind van 17 weken heeft afgewezen?
  2. Bestaat de mogelijkheid van ondertoezichtstelling van een ongeboren kind alleen als er ten minste 24 weken van de zwangerschap verstreken zijn? Zo ja, waarom is de ondertoezichtstelling niet mogelijk in een eerder stadium?
  3. Wat is in dit verband de betekenis van artikel 1:2 BW, waarin wordt bepaald: ‘Het kind waarvan een vrouw zwanger is, wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert’?
  4. Is er in de Nederlandse wet vastgelegd dat een ongeboren kind van minder dan 24 weken geen drager van rechten is?
  5. Bent u met ons van mening dat ook in een eerdere fase van de zwangerschap de bescherming van een kind tegen een ernstige bedreiging van zijn ontwikkeling – zoals bij dreiging van eerwraak, abortusdwang, overmatig alcohol- of drugsgebruik of ander gedrag dat grote risico’s heeft voor het leven en de gezondheid van het ongeboren kind - kan noodzaken tot een maatregel als ondertoezichtstelling?