HomeActueelPak oogverblindende wegreclame aan

Pak oogverblindende wegreclame aan

Publicatiedatum: 13 mrt. 2018 | Tweede Kamer

De bescherming van menslevens is de SGP veel waard. Alle hens moet aan dek om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te krijgen. Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het overleg over wegverkeer en verkeersveiligheid van 13 maart 2018:

"De SGP is tegen het voorstel om het alcoholslot links te laten liggen. Drankrijders zorgen jaarlijks voor tientallen verkeersdoden en meer dan twee miljard euro schade. Het kabinet ziet de alcohol-enkelband, gekoppeld aan een alcoholverbod, als effectiever alternatief. Maar, dat is een straf, die de rechter niet zomaar zal opleggen. Bovendien is er nog weinig ervaring met dit systeem.

Het kabinet vindt de kosten van alcoholslot te hoog. Dat kan ik niet volgen. In 2016 was de bandbreedte nog 2 tot 7 miljoen euro. Nu opeens 7 tot 30 miljoen. Is die 30 miljoen niet overdreven? Ecorys en Trimbos adviseren om het rijgeschiktheidsonderzoek uit te breiden met een psychologisch onderzoek en om een meldpunt te starten voor het melden van vermoedelijke verkeersdeelnemende verslaafden door hulpverleners. Pakt de regering dit op?

Appen in verkeer

Bij appen tijdens het rijden is het ongevalsrisico’s nog veel groter dan bij rijdend bellen. Goed dat de ministers hier bovenop zitten. De sociale norm moet zijn: niet appen achter het stuur. Hoort daar niet ook een hogere strafmaat bij?

Verkeersveiligheid in omgevingswettraject

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid pleit voor aparte aandacht voor verkeersveiligheid in de nationale omgevingsvisie en het omgevingswettraject. Pakt het kabinet dit op?

Inzet BOA’s en politie

De SGP wil dat gemeentelijke Bijzondere Opsporingsambtenaren ook verkeersovertredingen kunnen handhaven. Jaarlijks vallen ruim 170 verkeersdoden binnen de bebouwde kom. Meer handhaving in de wijk is daarom van groot belang. Het kabinet kijkt nog óf het wenselijk is. Ik zeg: ja, en ga nu kijken hóe je dit moet regelen. Het aantal staandehoudingen door de politie zelf is het afgelopen jaar wat toegenomen, maar het is nog steeds maar een kwart van het aantal staandehoudingen in het verleden. Het aantal alcoholcontroles is gekelderd. Komt het kabinet met concrete doelstellingen voor de politie-inzet? Fel verlichte wegreclame Je ziet langs wegen steeds vaker reclameborden met felle LED-verlichting. Regelmatig zo fel dat het bestuurders afleidt of desoriënteert. Hier is nog weinig aandacht voor. Wil de minister dit meenemen in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid?

Gaybrapaden

In steeds meer gemeenten worden ‘zebrapaden’ in regenboogkleuren op de weg geverfd. De ANWB waarschuwt voor verwarring en onveilige situaties. De Uitvoeringsvoorschriften inzake verkeerstekens, zijn duidelijk: het moet gaan op witte strepen, een regenboogpad kan geen zebrapad zijn. Wil de minister gemeenten oproepen om te kiezen voor veiligheid in plaats van regenboogpaden?

Appen in binnenvaart

Bijna de hele Kamer, afgezien van SGP en PVV, heeft een motie gesteund om te kijken hoe afleiding door mobiele telefoons in de binnenvaart via techniek onmogelijk gemaakt kan worden. Binnenvaartschippers vrezen dat toegewerkt wordt naar een bel- en appverbod in de stuurhut. Dan vragen we hen het onmogelijke. Zo moeten veel meldingen voor sluizen per telefoon gedaan worden. Graag een pas op de plaats.

Wekelijkse rust vrachtwagenchauffeurs

Tot slot. De minister handhaaft nu actief op het verbod voor vrachtwagenchauffeurs om de wekelijkse rusttijd van 45 uur in de cabine door te brengen. Prima. Wel is aanpassing van de Verordening nodig om transporteurs enige flexibiliteit te geven. Er zijn te weinig beveiligde parkeerplaatsen. Zelfs op beveiligde parkeerplaatsen met goede voorzieningen mogen chauffeurs in het weekend niet in de cabine slapen. Verder vinden chauffeurs het niet prettig om hun vrachtwagen onbeheerd achter te laten. Kan voor cabinerust op beveiligde parkeerplaatsen met goede voorzieningen geen uitzondering gemaakt worden, in combinatie met een maandelijkse rust thuis?"