HomeActueelParijsdebat

Parijsdebat

Publicatiedatum: 14 jan. 2015 | Tweede Kamer

Voorzitter,

Wij moeten standvastig een taaie strijd voeren tegen terreur. De afschuwelijke aanslagen in Parijs laten dat opnieuw zien. Dreigingsbeeld werd werkelijkheid. Niet langer ver bij ons vandaan in Syrië, Irak of Nigeria. Maar dicht bij huis, in Parijs. Eerst de mensen van Charlie Hebdo, daarna de bezoekers van een joodse supermarkt. We weten: het had ook in Nederland kunnen gebeuren.

De SGP leeft van harte mee met  alle nabestaanden. Ons gebed is dat God hen kracht en troost geeft in hun grote verdriet.

Mevrouw de voorzitter, Je hoeft geen Charlie te zijn, om deze aanslagen hartgrondig te verwerpen. Dit kan niet, dit mag niet, dit zullen we nooit en te nimmer accepteren.
Natuurlijk: we denken niet allemaal hetzelfde over de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid is een groot goed. Tegelijk hebben wij als SGP steeds benadrukt: niet alles wat wettelijk mag, is ook wijs. Vrijheid is geen excuus om nodeloos te kwetsen.
Recht en moraal stellen grenzen.

Daarover voerden we eerder in deze Kamer het debat. Dat willen wij ook later weer graag doen. Maar vandaag niet. Vandaag is onze kernboodschap: wij laten de grenzen van onze vrijheden niet dicteren door geweld of intimidatie. Niet door het recht van de sterkste. Niet door de grootste mond of de kortste lont. Meningsverschillen vecht je uit met woorden, nooit met wapens. Ben je het niet eens met wat mensen zeggen, schrijven of tekenen, spreek ze aan, of daag ze voor de rechter. Maar geweld kan en mag nooit het antwoord zijn. Dit Parijse geweld is uit den boze.

Mevrouw de Voorzitter, helaas moet ook de joodse gemeenschap het weer ontgelden. De afschuwelijke werkelijkheid is dat simpelweg het jood-zijn reden kan zijn dat je wordt vermoord. Juist daarom heeft onze joodse gemeenschap in deze tijden recht op bijzondere bescherming.

Ik wil nu ingaan op enkele concrete maatregelen om terrorisme te voorkomen en te bestrijden.

Tegengaan islamitisch extremisme

Jihadgang naar Syrië en Irak heeft voor bepaalde groepen in onze samenleving een bijzondere aantrekkingskracht. Dat moet krachtig bestreden worden.

Twee punten daarbij:

  1. •De SGP krijgt allerlei signalen dat ouders, scholen en moskeeën onvoldoende onderbouwd weerwoord bieden tegen gehersenspoelde radicale jongeren.  Hoe kunnen moslimgemeenschappen worden gestimuleerd om meer werk te maken van een sterk, inhoudelijk weerwoord?
  2. Is de regering bereid om te zoeken naar wegen om het uitreizen naar een jihadgebied zelf al illegaal te maken, zodat ook paspoorten afgepakt kunnen worden?

Toenemend antisemitisme in Europa

Veel joden voelen zich niet langer veilig in Europa. Brussel ligt nog vers in ons geheugen.
•Vorig jaar heeft mijn fractiegenoot Dijkgraaf een motie ingediend om het toenemend antisemitisme in Europees verband aan te pakken.

  1. Mijn vraag nu: wat gebeurt er op Europees niveau concreet om ervoor te zorgen dat Joden zich in elk land veilig kunnen blijven voelen?
  2. Joodse scholen en synagogen in Nederland moeten veilig zijn. Gelukkig is minister Opstelten dit najaar over de brug gekomen met geld hiervoor. De kosten van beveiliging die op de joodse gemeenschap drukken zijn niettemin nog steeds hoog. Maakt de minister werk van een akkoord met de joodse gemeenschap over structurele financiering?
  3. Daadkrachtig optreden AIVD en Openbaar Ministerie

Vorig jaar is er mede op verzoek van de SGP extra geld uitgetrokken voor AIVD en Openbaar Ministerie om jihadisme te kunnen bestrijden. Is het mogelijk om het extra geld voor het Openbaar ministerie naar voren te halen? Dan kan dit jaar al verder gebouwd worden aan bestrijding van jihadisme in het hele land.

MdV, Tot slot. We wisten al dat de dreiging van aanslagen in Europa en ook in ons land reëel is. Door deze aanslagen moeten we ons niet laten ontregelen, niet toegeven aan intimidatie. Maar wel nuchter en waakzaam alles doen wat nodig is om onze vrijheid te beschermen.