HomeActueelReactie SGP op stikstofcijfers Mesdagfonds

Reactie SGP op stikstofcijfers Mesdagfonds

Publicatiedatum: 21 feb. 2020 | Tijd voor de boer - SGP

 

Pas op met stikstofbeschuldigingen!

Onderzoekers hebben in opdracht van het Mesdag Zuivelfonds onder de motorkap van de stikstofrekenmodellen gekeken. De conclusie is dat de commissie Remkes en anderen met de presentatie van de depositiecijfers voor heel Nederland, waarbij de landbouw een bijdrage van 46% levert, een vertekend beeld geven. Als je inzoomt op de depositie op natuurgebieden blijkt het aandeel van de landbouw slechts 25% te zijn en die van verkeer veel groter, ruim 40%. Overigens heeft het Mesdagfonds niet verder ingezoomd op de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. Onderstaande figuur geeft een indruk van de berekende verschillen tussen gebieden.

De cijfers van het Mesdagfonds en bovenstaande figuur laten zien dat de depositie en de bijdrage van de verschillende sectoren heel gebiedsafhankelijk is. Het gaat niet aan om te zwarte pieten naar specifieke sectoren en om eenzijdige nationale maatregelen te nemen. Het onderstreept het pleidooi van de SGP om per gebied te kijken waar de stikstof nu precies vandaan komt en daarop te acteren: https://tijdvoordeboer.sgp.nl/actueel/stikstof-onder-de-sgp-loep/11646

De onderzoekers gaven ook aan dat van de bijdrage van veel industriële bedrijven een grove inschatting gemaakt wordt, omdat de precieze emissie niet geregistreerd wordt. Dit moet in beeld gebracht worden, omdat je anders niet goed weet waar de stikstof nu precies vandaan komt. Meten met twee maten moet voorkomen worden.