HomeActueelScheep Groningers niet af met een zoethouder

Scheep Groningers niet af met een zoethouder

Publicatiedatum: 5 jul. 2018 | Tweede Kamer

"Een jongen verwoorde haarscherp de pijn van Groningen: je ziet overal scheuren. Ik weet dat het onveilig is. Maar ze houden zich toch niet aan hun belofte", zo begint SGP-Kamerlid Roelof Bisschop zijn inbreng tijdens het debat over de schade aan Groningse huizen en gebouwen door gaswinning. Lees hieronder de volledige inbreng van Bisschop.

"Mensen hebben de grip op hun situatie verloren. De brievenbus blijft maar klepperen. Eén ding is duidelijk: boekhoudkunde volstaat niet. De minister baseert zijn nieuwe versterkingsaanpak op de inschatting dat door daling van de gaswinning het aantal bevingen omlaag zal gaan. Ongetwijfeld wetenschappelijk onderbouwd. In de praktijk moet het echter nog blijken.

De Groningenproblematiek is uniek. Het Staatstoezicht constateert dat niet uitgesloten kan worden dat het aantal bevingen en de kans op zwaardere bevingen de komende jaren gelijk blijft. En is de kans niet reëel dat de toegezegde afbouw van de gaswinning vertraging oploopt? Strenge winters kunnen ook roet in het eten gooiden. Dit alles nog los van de veiligheidsbeléving. Daarom graag een ruimhartige versterkingsaanpak.

Doe de groep van 5700 gebouwen niet af met ‘eigenlijk is versterking niet nodig’. Pak het serieus op. Kies, zoals het Staatstoezicht adviseerde, voor een aanbod van ‘vereiste maatregelen op basis van inspectie’. TNO gaf aan dat je binnen één of twee maanden al deze huizen kort kunt bezoeken om een beeld te krijgen van de constructieve eigenschappen . Het maakt nogal wat uit of je bijvoorbeeld een houten of een betonnen tussenvloer hebt. Maak hier werk van.

Kies ervoor om als het even kan zoveel mogelijk huizen fysiek te inspecteren als mensen dat graag willen, ook buitenom de ruim zevenduizend door de Mijnraad geselecteerde huizen. Scheep mensen niet af met een modelberekening die naar hun gevoel voor hun huis tekortschiet.

De minister zegt dat de versterkingskosten voor de groep van 5700 gebouwen niet op de NAM verhaald kunnen worden, omdat er geen serieus veiligheidsprobleem zou zijn. Dat snap ik niet. Een deel woont nu gewoon nog in een onveilig huis. Ik heb net al de onzekerheden benoemd die niet in de modellen zitten, maar er wel zijn. Het gaat gewoon over veiligheid, en niet om een zoethouder!

Hoe kan het trouwens dat tweederde van de 1500 gebouwen die met voorrang versterkt moeten worden niet in de huidige drie batches vallen en dus eerder over het hoofd zijn gezien?

Problematiek landbouw
De agrarische sector wordt bijzonder getroffen. Boeren hebben problemen die tot nu toe onvoldoende geadresseerd worden: lekkende mestkelders, verzakkende silo’s en betonpaden en drainageproblemen, die het gevolg zijn van zowel aardbevingen als bodemdaling . In het debat van februari jl. heeft de minister toegezegd hier nog eens goed naar te kijken. Ik heb er weinig van teruggezien. Boeren geven aan dat ze nog steeds van het kastje naar de muur gestuurd worden. Ik vraag de minister om een apart programma op te zetten, net zoals dat voor scholen is gebeurd, en regulier overleg tussen de landbouw en betrokken instanties te organiseren .

Oude schadegevallen
Oude, slepende schadegevallen moeten het nog steeds met de oude NAM aanpak doen . De minister had toegezegd dat de NAM met een ruimhartig aanbod zou komen. Wat ik terug hoor is dat daar in teveel gevallen weinig van te merken is. Elke scheur wordt tegen het licht gehouden. En reparaties worden zo beperkt mogelijk gehouden. Burgers voelen zich gemangeld. Wil de minister alle nog niet afgehandelde gevallen de ruimte geven om naar de Tijdelijke Commissie Mijnbouw te gaan?