HomeActueelSGP adviseert: VVD-informateur en centrum-rechtse meerderheidscoalitie

SGP adviseert: VVD-informateur en centrum-rechtse meerderheidscoalitie

Publicatiedatum: 20 mrt. 2017 | Tweede Kamer

 

Den Haag, 20 maart 2017


Geachte mevrouw Schippers,

De SGP-fractie stelt vast dat de uitslag van de verkiezingen met het oog op een te vormen kabinet niet eenduidig in één richting wijst. Veel en verschillende partijen hebben steun van de kiezer behouden dan wel aanzienlijke winst geboekt.

De SGP-fractie geeft in overweging een kabinetsinformateur van VVD-huize te benoemen die de mogelijkheid onderzoekt voor een stabiele meerderheidscoalitie, die kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal.
Het is raadzaam daarbij niet alleen te kijken naar de mate van programmatische overeenstemming, maar uitdrukkelijk ook naar de politieke wil van partijen om een dergelijke coalitie te vormen en naar het onderlinge vertrouwen dat nodig is voor een stabiel en slagvaardig kabinet.

De voorkeur van de SGP-fractie gaat uit naar een centrum-rechtse coalitie die een gezaghebbende koers kan varen in het aanpakken van de belangrijke opgaven waarvoor Nederland staat.
Een urgente opgave is het versterken van christelijke waarden, waaronder de bescherming van kwetsbaar leven, de zondagsrust en het omzien naar elkaar.
Stevige meerjarige investeringen zijn nodig voor onder meer veiligheid en defensie.
Geloofwaardige hervormingen zijn nodig voor belasting- en pensioenstelsel dat lagere lasten en meer keuzevrijheid voor gezinnen en ondernemers betekent.
Grote inzet is ook geboden voor een bescheidener Europese samenwerking die meer recht doet aan de nationale soevereiniteit.

De SGP-fractie wenst alle betrokkenen wijsheid en Gods zegen toe bij de te nemen beslissingen.Hoogachtend,


C.G. van der Staaij

 

Download hier een pdf-bestand van de brief.