HomeActueelSGP, CDA, GL en CU willen rolstoelvriendelijker OV op platteland

SGP, CDA, GL en CU willen rolstoelvriendelijker OV op platteland

Publicatiedatum: 12 feb. 2018 | Tweede Kamer

Aanbieders van openbaar vervoer weigeren soms mensen in een rolstoel mee te nemen. Dat gebeurt vooral in dorpen, als rolstoelgebruikers willen overstappen van een gewone lijnbus naar een buurtbus. De redenering: een kleinere bus staat officieel te boek als auto. Daarmee vervalt de wettelijke plicht om iemand in een rolstoel te accepteren.

SGP, CDA, GroenLinks en CU vinden dit ongewenst, zeker omdat Nederland zich wil houden aan het VN-verdrag voor gehandicapten.

Kees van der Staaij: “We vragen de verantwoordelijke bewindspersonen daarom om dit hiaat in de wet aan te passen, zodat mensen met een rolstoel voortaan altijd gebruik kunnen maken van de buurtbus.”

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Ellemeet (GL), Dik-Faber (CU) en Von Martels (CDA) aan de ministers van VWS en IenW over de situatie dat het openbaar vervoer in de dorpen niet altijd toegankelijk is voor rolstoelgebruikers: 

  1. Klopt de informatie dat rolstoelpassagiers die gebruik willen maken van het openbaar vervoer door een omissie in de wet- en regelgeving aangaande het openbaar vervoer geweigerd kunnen worden bij het overstappen van een gewone lijnbus naar een buurtbus, zélfs nu de buurtbussen volgens de Regeling toegankelijkheid van het openbaar vervoer verplicht geschikt zijn gemaakt om rolstoelpassagiers te kunnen vervoeren? (klik hier voor het mensenrechtenrapport).
  2. Is de informatie correct dat de situatie zoals beschreven in vraag 1 veroorzaakt wordt doordat een buurtbus geen bus is in de zin van de Wet op de personenvervoer, maar een auto, en daardoor niet verplicht kan worden om rolstoelpassagiers te vervoeren?
  3. Bent u het ermee eens dat het een onwenselijke situatie is als mensen in een rolstoel niet kunnen overstappen van een lijnbus naar een buurtbus, mede gelet op de verplichtingen zoals vastgelegd in het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking?
  4. Indien er inderdaad sprake is van een omissie in de wet, bent u dan bereid de genoemde omissie te repareren door de Wet op het personenvervoer aan te passen, zodat ook mensen met een rolstoel voortaan altijd gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer in de buurtbus, buiten de stroom- of hoofdlijnen?