HomeActueelSGP dringt aan op aanpak mensenhandel

SGP dringt aan op aanpak mensenhandel

Publicatiedatum: 9 nov. 2017 | Tweede Kamer

De SGP is geschrokken dat artsen en andere medische professionals zo weinig kennis hebben van mensenhandel, terwijl juist zij misstanden kunnen signaleren. Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer kwam met een alarmerend rapport over de aanpak van mensenhandel.

De rapporteur noemt het voorbeeld van een slachtoffer van mensenhandel dat zeventien keer met verwondingen langs verschillende artsen ging. Geen van de artsen herkende de uitbuiting en mishandeling.
Kees van der Staaij: ‘Het probleem is zo groot, en de gevolgen voor de slachtoffers ook. Er moet dringend actie ondernomen worden zodat signalen wél herkend worden. Wij hopen dat de staatssecretaris van J&V én de minister voor VWS dit probleem snel zullen aanpakken.’

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorg voor slachtoffers. Toch geeft ruim 95 procent van de gemeenten aan geen specifiek beleid over mensenhandel te hebben. De SGP wil daarom ook weten welke rol er voor gemeenten is en wat de regering vindt van het voorstel om mensenhandel op te nemen in de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister voor VWS over het niet herkennen van signalen van mensenhandel door artsen:

  1. Hebt u kennis genomen van de signalering van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel dat artsen signalen van mensenhandel niet herkennen?
  2. Bent u met ons van mening dat het belangrijk is dat zoveel mogelijk signalen wél herkend worden en dat er ook actie ondernomen wordt?
  3. Wat vindt u van haar aanbeveling om mensenhandel op te nemen in de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling?
  4. Is het een bewuste keuze om mensenhandel tot op heden niet in deze meldcode op te nemen? Zo ja, waarom?
  5. Bent u bereid stappen te zetten om te komen tot het wel opnemen van mensenhandel in de meldcode?
  6. Welke mogelijkheden ziet u om artsen beter te trainen in het herkennen van signalen van mensenhandel?
  7. Welke rol ziet u hierin ook voor gemeenten weggelegd, mede in het licht van eerder onderzoek van Nieuwsuur dat in bijna de helft van de regio’s geen aanspreekpunt of zorgcoördinator is voor de signalering van mensenhandel?
  8. Bent u bereid gemeenten te motiveren om een actieve rol te spelen in de aanpak van mensenhandel en hiervoor beleid te ontwikkelen?