HomeActueelSGP knokt voor reservisten

SGP knokt voor reservisten

Publicatiedatum: 20 apr. 2016 | Tweede Kamer

De reservisten vormen een essentiële aanvulling op ons beroepsleger.

Zoals ook de KNVR aangeeft, vormen onze reservisten een club diverse, flexibele en gemotiveerde burgers die professioneel kunnen opereren in wisselende, soms enorm uitdagende situaties.

Als het moet, staan ze paraat bij een vijandige aanval, maar ook bij brand of overstromingen.

Er zit een enorme potentie in ons reservistenleger.

Helaas hoef ik de minister niet te vertellen hoe beroerd het er momenteel met hen voor staat.

De kracht en potentie van onze reservisten wordt niet ten volle benut.

Integendeel.

Zo kan ons reservistenleger zijn rol als volwaardige opvolgingsmacht van de politie en de Koninklijke Marechaussee simpelweg niet meer waar maken. Dat moet anders.

Ten eerste moet het budget voor de Reservisten drastisch omhoog.

Binnen CLAS is het feitelijke reservistenbudget juist drastisch verminderd.

Hierdoor worden Reservisten vaak slechts opgeleid tot niveau I.

Het bereiken van eindniveau IV is verder weg dan ooit.

Voor Opleiding en Training worden in bepaalde gevallen slechts 68 v/d 121 uren ingepland.

Hier is 44% van de SAOT/R-uren dus niet ingepland!

Voor het Kader geldt dat soms slechts 8 van de 23 uren – 35% van de SAOT/R-uren – is ingepland.

Veel te weinig.

Dit ondermijnt de inzetbaarheid van de reservisten, en zo de openbare veiligheid in Nederland.

  • Beaamt de minister dat het bestaande budget bij lange na niet genoeg is voor het in stand houden van de bestaande eenheden?
  • Onderschrijft de minister dat er dus meer geld nodig is?
  • Hoeveel gaat zij erbij doen en per wanneer?

Ten tweede denk ik dat een eenhoofdige leiding de beste manier is om – in combinatie met meer budget, betere organisatie, en verdere integratie in het beroepsleger – te komen tot een effectief en toekomstbestendig reservistenleger.

Een eenhoofdige leiding is gebruikelijk in ons beroepsleger.

Bovendien werkt ook het Verenigd Koninkrijk zeer succesvol met een ‘Reservistengeneraal’.

  • Wil de minister beloven dat zij dit mooie  voorbeeld van het VK gaat volgen?
  • Hoe gaat zij de reservisten veel meer integreren in het beroepsleger?

 Begin nu al met voortvarende, zichtbare inzet van Reservisten.

Dit geeft onze reservisten goede moed; het houdt hen gemotiveerd, geïnspireerd en bij de les.

Ik zou zeggen: “voorwaarts, mars”.

Letterlijk.