HomeActueelSGP stelt vragen over bericht Podium voor rapcrimineel

SGP stelt vragen over bericht Podium voor rapcrimineel

Publicatiedatum: 6 aug. 2018 | Tweede Kamer

Schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de minister voor media

1. Bent u bekend met het bericht ‘Ik heb guns, TRRRRRRR’?
2. Hoe is het mogelijk dat via een themakanaal van de publieke omroep rappers die veroordeeld zijn voor ernstige delicten een podium wordt geboden? Deelt u de opvatting van criminoloog Fijnaut dat crimineel gedrag hierdoor genormaliseerd wordt?
3. Bent u ook van mening dat het uitnodigen van deze veroordeelde criminelen niet past binnen de kaders die met het oog op een hoogwaardige publieke omroep in de Mediawet zijn vastgelegd? Wat gaat u doen om deze praktijk zo snel mogelijk te stoppen?
4. In hoeverre wordt onderzocht of deze omroep strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld wanneer zij bijvoorbeeld bijdragen aan het verheerlijken van geweld? Treedt u in overleg met politie en justitie voor een zo effectief mogelijke aanpak van deze onwenselijke situatie?