HomeActueelSGP stelt vragen over commercieel draagmoederschap

SGP stelt vragen over commercieel draagmoederschap

Publicatiedatum: 12 mei 2017 | Tweede Kamer

 

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken over het meewerken aan illegaal commercieel draagmoederschap uit Cambodja door de Nederlandse ambassade
11 mei 2017

1. Hebt u kennis genomen van de berichten over het met hulp van de Nederlandse ambassade ‘halen’ van het baby uit Cambodja?[1]
2. Deelt de regering onze opvatting dat draagmoedertoerisme ongewenst is?
3. Op welke wijze werkt Nederland mee aan het naar Nederland halen van een kind uit het buitenland dat voortkomt uit een draagmoederschapsconstructie? Hoe verhoudt dit zich tot de terughoudendheid die de regering nastreeft vanwege de grote risico’s?[2] Werkt Nederland op geen enkele manier mee aan het omzeilen van de regels in andere landen?
4. Is het wel gewenst dat een kind afkomstig uit een land waar sprake is van commercieel draagmoederschap eenvoudig de Nederlandse nationaliteit kan krijgen?
5. Is het wel gewenst dat het kind al voor de geboorte erkend kan worden door de Nederlandse wensouder(s)? Wordt op deze manier commercieel draagmoederschap niet sterk bevorderd?
6. In hoeverre zijn er op dit moment mogelijkheden om (strafrechtelijk) op te treden tegen het doen van betalingen vanwege draagmoederschap die hoger zijn dan een onkostenvergoeding?
7. Is het gewenst dat een ambassademedewerker langs gaat bij een vrouw die draagmoeder is geweest om te vragen of zij vrijwillig afstand van haar kind heeft gedaan? Hoort dit bij de normale taakopvatting van ambassademedewerkers, ook als er sprake is van activiteiten die in een land illegaal zijn? Maakt het hierbij nog uit dat een dergelijk activiteit ook in Nederland illegaal is?
8. Hoe wordt voorkomen dat ambassadepersoneel activiteiten ontplooien die (onbedoeld) te beschouwen zijn als medewerking aan kinderhandel? In hoeverre is dit strafbaar?
9. Is het juist niet de taak van ambassades om te rapporteren als er signalen zijn dat Nederlanders betrokken zijn bij illegale draagmoederconstructies?
10. Is de regering van mening dat n een dergelijke constructie geaccepteerd worden, terwijl het betrokken land zoekt naar mogelijkheden om commercieel draagmoederschap te voorkomen?
11. Hoe verhoudt dit meewerken zich tot het steeds strengere wordende beleid rond interlandelijke adoptie, waarbij terecht de risico’s van kinderhandel zoveel mogelijk worden uitgesloten? Is hier geen sprake van meten met twee maten?
12. Welke mogelijkheden heeft de Nederlandse regering om andere landen, zoals Cambodja, bij te staan in de strijd tegen commercieel draagmoederschap en kinderhandel?
13. Mocht Cambodja wensouders willen vervolgen vanwege uitbuiting of kinderhandel, is Nederland dan verplicht mee te werken aan uitlevering? Zo ja, wat zijn hierbij de randvoorwaarden?

[1] Anneke Stoffelen, ‘Homostel haalt ‘illegale’ baby uit Cambodja met hulp ambassade’ in: De Volkskrant, 11 mei 2017.
[2] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/draagmoeder/inhoud/draagmoederschap-buitenland