HomeActueelSGP wil lagere lasten voor monumenteigenaren

SGP wil lagere lasten voor monumenteigenaren

Publicatiedatum: 13 jun. 2018 | Tweede Kamer

De lasten van eigenaren van monumenten die niet bewoond worden moeten omlaag. Dat is het standpunt van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in het debat over cultuur. Hij wil dat het kabinet op dit punt gaat kijken hoe die kosten kunnen worden verlaagd.

Wie de zorg heeft voor een molen, of kerk, of een fabriek van industrieel erfgoed, heeft vaak een probleem als hij ook energie wil besparen. De regels voor het in stand houden van het monument botsen nogal eens met die om energiebesparende voorzieningen aan te laten brengen. De (stook)kosten kosten voor eigenaren van monumentale gebouwen als molens, kerken en andere monumenten van jongere en oudere bouwkunst zijn vaak enorm.

Bisschop: “Als we monumenten willen behouden zullen we particulieren echt meer steun moeten geven. Anders loopt het fout.” Het SGP-kamerlid denkt aan de ozb. “Per gemeente is dat verschillend. Daarom zou het goed zijn dat in iedere gemeenten ozb-vrijstelling wordt verleend. En ik wil het graag breder trekken. Laat de regering met de gemeenten een actieplan maken voor energiebesparing in de monumenten waar ik het over heb,” aldus Bisschop, die er nog op wijst dat het behoud van monumenten ook een algemeen belang dient. 

Om zijn pleidooi kracht bij te zetten heeft de SGP’er twee moties ingediend. Die zullen volgende week in stemming worden gebracht.