HomeActueelSGP wil parlementair onderzoek asielbeleid

SGP wil parlementair onderzoek asielbeleid

Publicatiedatum: 30 jan. 2019 | Tweede Kamer

"Er is niets nieuws onder de zon," zegt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop naar aanleiding van de coalitiedeal over het kinderpardon. "Ook bij de vele eerdere pardonregelingen is altijd gezegd dat het de laatste keer was. Dit werkt dus niet. De SGP wil daarom een parlementair onderzoek naar het asielbeleid." Lees hieronder de volledige bijdrage van Bisschop.

"De discussie over het lot van minderjarige vreemdelingen die langdurig in Nederland verblijven speelt al tientallen jaren. Vandaag voegen we hier een nieuw hoofdstuk aan toe.

De belangrijkste vraag die ik mij gisteravond stelde was: Is dit nou een duurzame oplossing van het vraagstuk? Het heeft er alle schijn van dat hier sprake is van een typisch Haags tekentafelcompromis. Waarbij op de korte termijn de rechtvaardigheid en op de lange termijn de barmhartigheid wordt ingeleverd.

Goed dat de definitieve regeling wordt afgeschaft. De SGP is hier nooit voorstander van geweest. Tegelijkertijd is het goed dat de dossiers van de ruim 700 kinderen ruimhartig opnieuw worden beoordeeld. Wat ons wel tegen de borst stuit, is dat er opnieuw sprake is van een algemeen kinderpardon. Is de staatsecretaris het niet met mij eens dat het eigenlijk heel onwenselijk is om algemene uitspraken te doen voor al deze specifieke situaties tegelijk? Waarom is er niet voor gekozen om met de discretionaire bevoegdheid alsnog naar deze zaken te kijken?

Goed dat er ook in de toekomst rekening wordt gehouden met schrijnende situaties. Maar gaat het echt werken als de IND hier al vroeg in het proces op gaat toetsen? Gaat dit niet juist zorgen voor nog langere procedures? Hoe gaat de staatsecretaris het stapelen van procedures voorkomen? De discretionaire bevoegdheid werkt nu ook als een correctiemiddel op verwijtbaar gedrag van de overheid of het ontstaan van schrijnende situaties ná definitieve uitspraak door de rechter. Als de definitieve toetsing straks bij de rechter ligt, krijgen we daarmee niet een heel onverbiddelijke asielprocedure?

Waarom is ervoor gekozen om de directeur van de IND de bevoegdheid te geven om te beoordelen of een vergunning kan worden verleend ‘onder andere beperking dan voorzien in het Vreemdelingenbesluit’? Een simpele vraag: Als de IND straks een discretionair besluit neemt, wiens naam komt dan onder de brief? Die van de directeur of toch van de staatsecretaris? Gaan we een ambtenaar een wettelijke bevoegdheid geven? Is dit kortom niet een schijnoplossing?

We zouden het bijna vergeten, maar ondertussen is de commissie Van Zwol nog volop bezig om het beleid rondom minderjarige asielzoekers te evalueren. Gaat de commissie-Van Zwol de nu gemaakte afspraken ook beoordelen op uitvoerbaarheid en haalbaarheid?

De afgelopen jaren zijn we als Tweede Kamer telkens voor voldongen feiten gesteld en werden oplossingen in achterkamertjes beklonken. Zou het niet goed zijn als we als Kamer zelf het heft in handen nemen en een parlementair onderzoek doen naar wat er de afgelopen decennia mis is gegaan en hoe we de asielprocedure het beste zouden kunnen inrichten?