HomeActueelSGP wil ultimatum aan Palestijnen

SGP wil ultimatum aan Palestijnen

Publicatiedatum: 15 nov. 2018 | Tweede Kamer

Er moet geen Nederlands geld meer worden overgemaakt naar de Palestijnen zolang er geen einde komt aan het belonen van terroristen. Dat vindt SGP-Kamerlid Kees van der Staaij. Hij wil hierover een stemming in de Tweede Kamer.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Blok over de begroting van Buitenlandse Zaken. De SGP maakt daarbij een punt van de Nederlandse financiële steun aan de Palestijnen.

Dit punt speelt al jaren, en ondanks toezeggingen dat er werk van zal worden gemaakt, blijft alles hetzelfde. De SGP wil daarom dat er nú een streep wordt getrokken. Geen verbetering, dan geen geld. Kees van der Staaij: “Ik voel er niks voor om nog langer aan het lijntje te worden gehouden. Zolang de Palestijnse Autoriteit geen geloofwaardige stappen zet om de misstanden te stoppen, moeten we stoppen met nóg meer geld over te maken.”


 Lees hieronder de tekst van de motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in strijd met herhaalde uitspraken van de Kamer, de Palestijnse Autoriteit doorgaat met salarissen betalen aan veroordeelde terroristen die als aanmoediging van terroristische misdrijven kan worden opgevat, terwijl Nederland en vele andere landen jarenlang heeft aangedrongen op beëindiging daarvan,

verzoekt de regering, Nederlandse financiële bijdragen aan de Palestijnse autoriteit te staken, zolang geen geloofwaardige stappen zijn gezet om genoemde misstanden te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij