HomeActueelSubsidiestop aan omstreden Palestijnse club is mooie eerste stap

Subsidiestop aan omstreden Palestijnse club is mooie eerste stap

Publicatiedatum: 5 sep. 2017 | Tweede Kamer

Enige tijd geleden besloot Nederland om te stoppen met subsidies aan de Palestijnse organisatie Women’s Affairs Technical Committee (WATC). WATC is een omstreden organisatie. Onlangs nam zij nabij Nablus op de Westelijke Jordaanoever een jeugdcentrum voor meisjes in gebruik dat vernoemd was naar de terroriste Dalal Mughrabi die in 1978 zevenendertig burgers doodde.

Kees van der Staaij: "Het geven van geld aan organisaties die zich schuldig maken aan de verheerlijking van terroristisch geweld is ons al heel lang een doorn in het oog. Daarom is het stopzetten van subsidie aan deze omstreden club een stap in de goede richting. Organisaties die haat en terreur voeden en verheerlijken, hebben geen recht op Nederlands belastinggeld."

De SGP vraagt (samen met VVD en PVV) de regering in kaart te brengen voor welke, soortgelijke, organisaties een subsidiestop eveneens gerechtvaardigd zou zijn. Mochten er meer omstreden organisaties gevoed worden met geld uit Nederland, dan wil de SGP ook daar een subsidiestop invoeren.


Schriftelijke vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Ten Broeke (VVD) en De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het stopzetten van de financiering aan de Women’s Affairs Technical Committee (WATC)

1. Kent u het bericht “Correspondence with Dutch Minister of Foreign Affairs on Funding to Palestinian NGOs”?

2. Kunt u bevestigen dat de Nederlandse subsidies aan de Women’s Affairs Technical Committee (WATC), een organisatie die onlangs nabij Nablus een jeugdcentrum voor meisjes in gebruik nam dat vernoemd was naar de terroriste Dalal Mughrabi die in 1978 37 burgers doodde, daadwerkelijk zijn stopgezet? Wat is de achterliggende motivatie?

3. Zijn er andere organisaties die Nederland bijvoorbeeld via de Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat subsidieert en die zich, direct of indirect, schuldig maken aan de proliferatie en/of verheerlijking van terroristisch geweld?

4. Zo ja, om welke organisaties gaat het, en bent u in dat geval bereid even doortastend te handelen door ook deze subsidies stop te zetten?